Поредната проба за банер

Всички права запазени

Условия за ползване

С достъпа си до този сайт Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу. Данните, публикувани на rzi-shumen.net, са собственост на РЗИ - Шумен.

Настоящият web сайт е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Всички права са запазени. Ползване на информацията, публикувана на rzi-shumen.net, е свободна за лично ползване. За ползване на информацията от rzi-shumen.net от всякакви по вид медии е необходимо изричното съгласие на РЗИ - Шумен.

При използване на съдържанието на web страницата от други личности и/или организации, те трябва изрично да се позоват на източника. За други интернет страници, това става чрез поставяне на видимо място на банер или линк към rzi-shumen.net, като адресът на сайта трябва да се вижда на банера или в непосредствена близост до него!

Предоставяне на информацията от сайта на трети лица извън собствените рубрики за времето се счита за редистрибуция. Информацията може да се редистрибутира само, ако тя е закупена на цени за редистрибуция, като това право е упоменато в договор с РЗИ - Шумен.

РЗИ - Шумен не носи никаква отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които www.rzi-shumen.net има линкове. Такива линкове се предоставят единствено и само за информация и удобство, и за използването им всеки носи лична отговорност и собствен риск.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002