Поредната проба за банер

РЗИ - Шумен. Карта на сайта

Картата се генерира динамично, възможно е кратко забавяне, моля изчакайте!

HTML Sitemap - http://old.rzi-shumen.net
Последна редакция: сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.
Стратегически цели
Организационна структура
Антикорупция
Документи към Достъп до обществена информация
Административни процедури
Дирекция "Обществено здраве"
Доклади
1. За шумовото натоварване на гр. Шумен през:
 • 2012 год.
 • 2013 год.
 • 2014 год.
 • 2015 год.
 • 2016 год.
 • 2017 год.
 • 2018 год.
 • 2019 год.
 • 2020 год.
 • 2021 год.
 • 2022 год.
 • 2. За проведения мониторинг на електромагнитни полета през:
 • 2017 год.
 • 2018 год.
 • 2019 год.
 • 2020 год.
 • 2021 год.
 • 2022 год.
 • 3. За качествата на водата за питейно-битови цели в област Шумен през:
 • 2017 год.
 • 2018 год.
 • 2019 год.
 • 2020 год.
 • 2021 год.
 • 2022 год.
 • 4. За за влиянието на атмосферния въдух върху здравето на населението в гр. Шумен за:
 • 2017 год.
 • 2018 год.
 • 2019 год.
 • 2020 год.
 • 2021 год.
 • 4. За изследване степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги на РЗИ-Шумен през:
 • 2019 год.
 • 2020 год.
 • 2021 год.
 • Световни и международни дни
  Здравна информация
  Лабораторни изследвания
  Проучвания
  Национални програми
  ЛКК в Диагностично-консултативни центрове
  Дирекция Административно-правно и финансово-стопанско обслужване
  Регистри
  Документи по националните програми
  Новини
  Пълен текст на Новини и съобщения
  Седмични бюлетини
  Седмични бюлетини. Файлове
  2014 год.
  Седмични отчети 2014 год.
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  2015 год.
  Седмични отчети 2015 год.
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  1313-та седмица, дейност13-та седмица, тютюнопушене
  1414-та седмица, дейност14-та седмица, тютюнопушене
  1515-та седмица, дейност15-та седмица, тютюнопушене
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  5151-ва седмица, дейност51-ва седмица, тютюнопушене
  2016 год.
  Седмични отчети 2016 год.
  11-ва седмица, дейност1-ва седмица, тютюнопушене
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  1313-та седмица, дейност13-та седмица, тютюнопушене
  1414-та седмица, дейност14-та седмица, тютюнопушене
  1515-та седмица, дейност15-та седмица, тютюнопушене
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  5151-ва седмица, дейност51-ва седмица, тютюнопушене
  5252-ра седмица, дейност52-ра седмица, тютюнопушене
  2017 год.
  Седмични отчети 2017 год.
  11-ва седмица, дейност1-ва седмица, тютюнопушене
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  1313-та седмица, дейност13-та седмица, тютюнопушене
  1414-та седмица, дейност14-та седмица, тютюнопушене
  1515-та седмица, дейност15-та седмица, тютюнопушене
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  5151-ва седмица, дейност51-ва седмица, тютюнопушене
  5252-ра седмица, дейност52-ра седмица, тютюнопушене
  2018 год.
  Седмични отчети 2018 год.
  11-ва седмица, дейност1-ва седмица, тютюнопушене
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  1313-та седмица, дейност13-та седмица, тютюнопушене
  1414-та седмица, дейност14-та седмица, тютюнопушене
  1515-та седмица, дейност15-та седмица, тютюнопушене
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  5151-ва седмица, дейност51-ва седмица, тютюнопушене
  5252-ра седмица, дейност52-ра седмица, тютюнопушене
  2019 год.
  Седмични отчети 2019 год.
  11-ва седмица, дейност1-ва седмица, тютюнопушене
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  1313-та седмица, дейност13-та седмица, тютюнопушене
  1414-та седмица, дейност14-та седмица, тютюнопушене
  1515-та седмица, дейност15-та седмица, тютюнопушене
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  5151-ва седмица, дейност51-ва седмица, тютюнопушене
  5252-ра седмица, дейност52-ра седмица, тютюнопушене
  2020 год.
  Седмични отчети 2020 год.
  11-ва седмица, дейност1-ва седмица, тютюнопушене
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  1313-та седмица, дейност13-та седмица, тютюнопушене
  1414-та седмица, дейност14-та седмица, тютюнопушене
  1515-та седмица, дейност15-та седмица, тютюнопушене
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  5151-ва седмица, дейност51-ва седмица, тютюнопушене
  5252-ра седмица, дейност52-ра седмица, тютюнопушене
  5353-та седмица, дейност53-та седмица, тютюнопушене
  2021 год.
  Седмични отчети 2021 год.
  11-ва седмица, дейност1-ва седмица, тютюнопушене
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  1313-та седмица, дейност13-та седмица, тютюнопушене
  1414-та седмица, дейност14-та седмица, тютюнопушене
  1515-та седмица, дейност15-та седмица, тютюнопушене
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  5151-ва седмица, дейност51-ва седмица, тютюнопушене
  5252-ра седмица, дейност52-ра седмица, тютюнопушене
  2022 год.
  Седмични отчети 2022 год.
  11-ва седмица, дейност1-ва седмица, тютюнопушене
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  1313-та седмица, дейност13-та седмица, тютюнопушене
  1414-та седмица, дейност14-та седмица, тютюнопушене
  1515-та седмица, дейност15-та седмица, тютюнопушене
  1616-та седмица, дейност16-та седмица, тютюнопушене
  1717-та седмица, дейност17-та седмица, тютюнопушене
  1818-та седмица, дейност18-та седмица, тютюнопушене
  1919-та седмица, дейност19-та седмица, тютюнопушене
  2020-та седмица, дейност20-та седмица, тютюнопушене
  2121-ва седмица, дейност21-ва седмица, тютюнопушене
  2222-ра седмица, дейност22-ра седмица, тютюнопушене
  2323-та седмица, дейност23-та седмица, тютюнопушене
  2424-та седмица, дейност24-та седмица, тютюнопушене
  2525-та седмица, дейност25-та седмица, тютюнопушене
  2626-та седмица, дейност26-та седмица, тютюнопушене
  2727-ма седмица, дейност27-ма седмица, тютюнопушене
  2828-ма седмица, дейност28-ма седмица, тютюнопушене
  2929-та седмица, дейност29-та седмица, тютюнопушене
  3030-та седмица, дейност30-та седмица, тютюнопушене
  3131-ва седмица, дейност31-ва седмица, тютюнопушене
  3232-ра седмица, дейност32-ра седмица, тютюнопушене
  3333-та седмица, дейност33-та седмица, тютюнопушене
  3434-та седмица, дейност34-та седмица, тютюнопушене
  3535-та седмица, дейност35-та седмица, тютюнопушене
  3636-та седмица, дейност36-та седмица, тютюнопушене
  3737-ма седмица, дейност37-ма седмица, тютюнопушене
  3838-ма седмица, дейност38-ма седмица, тютюнопушене
  3939-та седмица, дейност39-та седмица, тютюнопушене
  4040-та седмица, дейност40-та седмица, тютюнопушене
  4141-ва седмица, дейност41-ва седмица, тютюнопушене
  4242-ра седмица, дейност42-ра седмица, тютюнопушене
  4343-та седмица, дейност43-та седмица, тютюнопушене
  4444-та седмица, дейност44-та седмица, тютюнопушене
  4545-та седмица, дейност45-та седмица, тютюнопушене
  4646-та седмица, дейност46-та седмица, тютюнопушене
  4747-ма седмица, дейност47-ма седмица, тютюнопушене
  4848-ма седмица, дейност48-ма седмица, тютюнопушене
  4949-та седмица, дейност49-та седмица, тютюнопушене
  5050-та седмица, дейност50-та седмица, тютюнопушене
  5151-ва седмица, дейност51-ва седмица, тютюнопушене
  5252-ра седмица, дейност52-ра седмица, тютюнопушене
  2023 год.
  Седмични отчети 2023 год.
  11-ва седмица, дейност1-ва седмица, тютюнопушене
  22-ра седмица, дейност2-ра седмица, тютюнопушене
  33-та седмица, дейност3-та седмица, тютюнопушене
  44-та седмица, дейност4-та седмица, тютюнопушене
  55-та седмица, дейност5-та седмица, тютюнопушене
  66-та седмица, дейност6-та седмица, тютюнопушене
  77-ма седмица, дейност7-ма седмица, тютюнопушене
  88-ма седмица, дейност8-ма седмица, тютюнопушене
  99-та седмица, дейност9-та седмица, тютюнопушене
  1010-та седмица, дейност10-та седмица, тютюнопушене
  1111-та седмица, дейност11-та седмица, тютюнопушене
  1212-та седмица, дейност12-та седмица, тютюнопушене
  Електронни Административни услуги
  Документи към Новини и съобщения
  Архив. Обяви от проведени конкурси
  Питейни качества на водата
  1. За област Шумен - по месеци
  2. Седмична информация за град Шумен
  2017 год.
  2018 год.
  2019 год.
  2020 год.
  2021 год.
  2022 год.
  2023 год.
  3. Седмична информация за област Шумен
  2017 год.
  2018 год.
  2019 год.
  2020 год.
  2021 год.
  2022 год.
  2023 год.

  Антикорупция

  Актуално в сайта:

   Актуално

  Ново!
  сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


  1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

  2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

  3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

  4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

  Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

  5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец февруари на 2023 год.

  Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

  6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
  Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

  7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
  Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

  8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
  Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

  Препоръчително:

  Национална линия за отказ от тютюнопушене

  за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

  054 800 718

  Анонимна анкета

  РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

  Посетители online: 003