Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Регистър на лицата, прилагащи неконвенционални методи на лечение
Дата на последна актуализация: вторник 22 март 2022 в 15:42 ч.
Посетители online: 002
Дата на удостоверението Данни за лицето, което практикува неконвенционални методи - имена, адресОписание на неконвенционалния методРегистрационен номер на книгата за посещенияДата на заличаване на регистрацията и основанието за товаПромени в обстоятелствата по т. 1 - 6Забележка
102/01/190003/01/190004/01/190005/01/190006/01/190007/01/190008/01/1900
00127.04.2005 г.д-р Тонка Лисичковагр. Варна, ул. "Х. Димитър" №41, ет. 2, ап. 31.Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване; 2.Използване на нелекарствени продукти от органичен произход; 3.Използване на лекарствени продукти от минерален произход.01/01/190010.12.2009 г., чл. 172, ал. 1, т. 1 от ЗЗ и чл. 8а, ал. 4 от Нредба №7/01.03.2005 г.
00217.05.2005 г.д-р Валентина Маноловагр. Шумен, бул. "Преслав" №18, вх. А, ап. 61.Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване; 2.Използване на нелекарствени продукти от органичен произход; 3.Използване на лекарствени продукти от минерален произход.02/01/190020.11.2008 г., чл. 172, ал. 1, т. 1 от ЗЗ
00321.10.2005 г.д-р Анюта Ивановагр. Шумен, ул. "Хан Крум" №2, ап. 321.Използване на нелекарствени продукти от органичен произход; 2.Използване на лекарствени продукти от минерален произход; 3.Използване на нетрадиционни физикални методи; 4.Акупунктура и акупресура; 5.Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване; 6.Диетика и лечебно гладуване.03/01/190002.06.2009 г., чл. 172, ал. 1, т. 1 от ЗЗ и чл. 8а, ал. 4 от Нредба №7/01.03.2005 г.
00403.01.2007 г.д-р Денница Йордановагр. Шумен, ул. "Вичо Папазов" №161.Ирисови методи на изследване; 2.Използване на нелекарствени продукти от органичен произход; 3.Използване на лекарствени продукти от минерален произход.04/01/190009.11.2009 г., чл. 172, ал. 1, т. 1 от ЗЗ и чл. 8а, ал. 4 от Нредба №7/01.03.2005 г.
00529.01.2009 г.Диляна Кръстевагр. Шумен, ул. "Ген. Драгомиров" №13, бл. 20, вх. 1, ет. 3, ап. 71. Използване на нелекарствени продукти от органичен и минерален произход; 2. Използване на нетрадиционни физикални методи - ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване05/01/1900С Декларация вх. № РД-16-3501/ 09.11.2009 г. лицето е преустановило временно дейност, но не е заличена от Регистъра на лицата, упражняващи неконвенционални методи
00630.11.2010 г.д-р Петко Загорчевгр. Шумен, ул. Граф Игнатиев № 21Хомеопатия06/01/1900
00730.10.2014г.д-р Живка Стефановагр. Шумен, ул. "Цар Освободител" №14, ет. 13, ап.881. Използване на нелекарствени продукти от органичен произход; 2. Използване на нелекарствени продукти от минерален произход; 3.Използване на нетрадиционни физикални методи; 4. Хомеопатия; 5. Акупресура07/01/1900
00815.01.2018г.д-р Юлия Кръстева гр. Шумен, ул. "В. Друмев" №351.Хомеопатия; 2.Диетика и лечебно гладуване08/01/1900
00914.08.2020 г.Сибел Селяйдин Мустафагр. Шумен, ул. "В. Левски" №391.Използване на нетрадиционни физикални методи; 2.Акупунктура и акупресура09/01/1900
1022.03.2022 г.Николай Атанасов Исидоровгр. Нови пазар, ул. Шейново" №91.Използване на нетрадиционни физикални методи10/01/1900
Регистърът бе генериран за 0,096 сек.