Регионална здравна инспекция гр. Шумен
Регистър на лечебните заведения в област Шумен, сключили договор по НППМДЗ
Дата на последна актуализация: сряда 3 юни 2020 в 15:25 ч.
Посетители online: 001
Лечебно заведениеВид дейностиАктуален адресРегионален координатор
"МБАЛ - Шумен" АД град Шумен, ул. "Васил Априлов" №63Провеждане на неонатален слухов скрининг в неонатологично отделение на всички новородени деца (родени в "МБАЛ - Шумен" АД или постъпили за лечение в неонатологично отделение) с апарат за отоакустични емисии.Неонатологично отделение в "МБАЛ - Шумен" АД ет.3 в хирургическия блок. Телефони за връзка: 054 855 755 вътр.429, 486.Мариела Георгиева - главен инспектор дирекция "Медицински дейности" РЗИ - Шумен Телефони за връзка: 0878 723903; 0888597386.
Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве осигурява комплексно обслужване на бременни, родилки и деца: 1. Информация, подкрепа и предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за родилки и бременни с патология на бременността, недоносени деца, деца до 18г. с увреждания и хронични заболявания; 2. Психологическа подкрепа и консултиране; 3. Подкрепа и консултиране от социален работник. Координатор: Даниелка Иванова Магистър „Управление на Здравните грижи” Психолог: Милена Михайлова Магистър„Психолог” със специализация по Клинична и консултативна психология Телефон за връзка: 054 855 755 вътр. 309 GSM: 0885 820 837.
Регистърът бе генериран за 0,0785 сек.