Регионална здравна инспекция гр. Шумен
РЗИ - Шумен. Регистър на лечебните заведения за болнична помощ.
Дата на последна актуализация: понеделник 16 септември 2019 в 10:12 ч.
Посетители online: 002
НАИМЕНОВАНИЕАДРЕСИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ/ ДИРЕКТОРТЕЛЕФОНИ
Многопрофилни болници
1. "Многопрофилна болница за активно лечние - Шумен" АДгр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63д-р Димитър Костов054/ 855 755 - централа 054/800733 - Директор
гр. Нови пазар, ул. "Хр. Ботев" № 220537/24162-65 - централа
2. "Многопрофилна болница за активно лечение - Велики Преслав" ЕООДгр. Велики Преслав, ул. "Л. Каравелов" № 51д-р Иван Димитров0538/ 42307 - Управител
Специализирани болници
1. "Специализирана болница за активно лечение по кардиология Мадара" ЕАДгр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63д-р Мартин Стойнев054/ 801 260
Профилирани центрове по чл. 10 от ЗЛЗ
1. "Комплексен онкологичен център - Шумен" ЕООДгр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63д-р Сотир Караниколов054/ 800 832
Други лечебни заведения
1. Център за спешна медицинска помощгр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63д-р Илиян Илиев054/ 800 327
2. Държавна психиатрична болницас. Царев брод, обл. Шумен, ул. "Хр. Ботев" № 30д-р Нели Тодорова05315/ 21 21
Регистърът бе генериран за 0,0644 сек.