Поредната проба за банер

Телефонен указател на РЗИ - Шумен

 

Телефонен указател

Директор: д-р Пепа Калоянова 054 800722
Заместник-директор:
Главен секретар: д-р Илияна Лозанова 054 877054
     
Дирекция АПФСО    
Директор на дирекция: Селиме Мехмед Хамди 0878 5481 75
Главен счетоводител: Деян Дечев 054 800322
Главен специалист "Човешки ресурси" Пенка Веселинова 054 800722
Деловодство:   054 800203
Каса   054 800322
     
Дирекция „Медицински дейности”:    
Директор на дирекция: д-р Веселина Железова 054 800163
Главни инспектори "ОКМД":   054 800224
Главни инспектори "ЗИ":   054 800339
Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) 054 802366
     
Дирекция "Надзор на заразните болести"    
Директор на дирекция: 054 800725
Нач. отдел ПЕК: д-р Димитричка Радева 054 800719
Дежурен ПЕК:   054 800719
Нач. отдел МИ: д-р Милена Чергова 0895 7210 67
Микробиологична и паразитологична лаборатория   0895 7210 67
     
Дирекция "Обществено здраве":    
Директор на дирекция: д-р Йовка Костова 054 800724
Нач. отдел ДЗК: Красимира Аврамова 054 800718
Дежурен здравен инспектор   054 800718
Нач. отдел ПБПЗ: 054 800717
Нач. отдел ЛИ: инж. Татяна Янева 054 800726
Лаборатория "Води” Галина Ковачева 054 800715
Лаборатория „Физични фактори” Мирослав Савчев 0882 6073 81

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001