Поредната проба за банер

Контакти

Адрес и телефонен указател

РЗИ Шумен

ЕИК: 176031145

Адрес: гр. Шумен, 9700, пл. "Освобождение" №1

МОЛ: д-р Пепа Калоянова

IBAN: BG46 UBBS 80023110735110

BIC: UBBSBGSF

ОББ клон Шумен

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

тел. 054 800722, факс: 054 800727

E-mail: office@rzi-shumen.net

rzi-shumen@mh.government.bg

Как да стигнете до нас:

Регионална картотека на медицинската експертиза

при РЗИ Шумен

Адрес: гр. Шумен, 9700, ул. "Васил Априлов" №63

(в двора на "МБАЛ - Шумен" АД, в близост до ул. "Петър Парчевич")

тел. 054 802366

0895721059


Вижте РКМЕ при РЗИ - Шумен на по-голяма карта

Работно време:

Служители на РЗИ - Шумен 08:30 - 12:00 часа,
  12:30 - 17:00 часа
Фронт - офис 08:30 - 17:00 часа, без прекъсване
Каса, обслужване на граждани 08:30 - 17:00 часа, без прекъсване
Чревен кабинет 08:30 - 12:00 часа
  13:00 - 15:30 часа,
РКМЕ 08:30 - 16:30 часа

Приемно време:

Директор на РЗИ Шумен Всеки четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.
Зам. директор РЗИ Шумен Всяка сряда от 14.00 до 16.00 ч.
Главен секретар на РЗИ Шумен Всеки вторник от 14.00 до 16.00 ч.
Директор на дирекция Медицински дейности Всяка сряда от 14.00 до 16.00 ч.
Директор на дирекция Надзор на заразните болести Всеки четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.
Директор на дирекция Обществено здраве Всяка сряда от 14.00 до 16.00 ч.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002