Поредната проба за банер

КОНСУЛТАТ. КАБИНЕТ ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

В сградата на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ХЕИ,РИОКОЗ/ работи Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене

Кабинетът предлага:

Индивидуални консултации на желаещите, взели вече решение да откажат цигарите

Определяне степента на никотинова зависимост – тест на Фагерстрьом

Запознаване с методите за отказване от тютюнопушене

Съвети за здравословен начин на живот

Насочване към медицински специалисти

Групови консултации на организирани колективи

Консултациите са безплатни и могат да се проведат на място в кабинета, на работното място (след предварителна заявка и брой на лицата над 10) или по телефона.

РЗИ - Шумен, пл.”Освобождение” №1, етаж 4, стая 40,

тел: 054 800 717

Дирекция „Здравен контрол”

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”

Лице за контакт: Нора Станева – старши експерт в отдел „ПБПЗ”

Работно време: вторник и четвъртък от 14.00 ч. - 16.00 ч. след предварително записване

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002