Поредната проба за банер

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

Кабинетът предлага:

1. Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние, въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето.

- такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето ДВ. бр. 83/2007 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.,).

2. Всички профилактични имунизации – задължителни (на здравно-неосигурени лица) и препоръчителни (грип; хепатит В - имунизации и реимунизации; тетанус при нараняване).

Адрес:

РЗИ Шумен, ул. "Калоян" № 1

Работно време:

понеделник и петък от 10.00 до 12.00 ч., сряда от 13.00 до 15.00 ч.

лице за контакт: д-р Димитричка Радева

телефон: 054/800719

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002