Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите

Международният ден за борба с наркоманията и търговията с наркотици се отбелязва от 1988 г. с резолюция на общото събрание на ООН, приета на 7 декември 1987 г. Употребата на психоактивни вещества е проблем, който придобива все по-мащабни размери. Статистиката сочи, че 8,6% от българите на възраст между 15 и 64 години са употребявали психотропни вещества поне веднъж в живота си. Употребяващите хероин в България са между 20 000 и 30 000 – по данни на Национален фокусен център по наркомании, 33 % от младежите до 18 години са употребявали поне веднъж през живота си наркотик. Според проучване през 2011 г. учениците, на възраст 15-16 г., които са употребявали канабис минимум един път през живота си са 24,3%. България е на пето място сред страните от ЕС с 42% смъртност на наркозависими до 25-годишна възраст. Най-често употребяваните психотропни вещества, освен алкохол и никотин, са марихуаната, амфетамините, екстази, кокаинът и хероинът.

Отбелязването на 26 юни е начин да се привлече вниманието върху сериозността на проблема.

На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с наркоманията.

Наркоманията е състояние на психическа или комбинация от психическа и физическа зависимост към даден вид вещество с въздействие върху централната нервна система, при което се изработва зависимост от приемането й.

От медицинска гледна точка наркоманията е хронично рецидивиращо заболяване, при което са налице неврохимични и молекулярни промени в мозъка. Под термина пристрастяване, който понякога се използва като синоним на наркомания, би следвало да се разбира по-скоро привикване към някакво ново състояние.

Съществуват зависимости към няколко групи вещества - опиати (хероин, морфин и др.), кокаин, бензодиазепини ( лексотан, диазепам (реланиум), транксен, ксанакс и др.), психостимуланти (екстази, амфетамин и др.), алкохол (ракия, водка, уиски, джин, вино, бира и др.), инхаланти (лакове, бои, лепила).

Използването на наркотици води до болестна зависимост на организма. След редовната употреба на упойващи вещества психиката на наркомана става много лабилна, което го кара да търси начини, за да задоволи наркотичната си жажда с още една доза. В този етап се проявява и толерантността към приспособяване на организма с определената наркотична доза. Именно затова употребяващият наркотици преминава постепенно към увеличаване на първоначалните дози или към употреба на по-силни наркотични вещества.

В основата на всяка една наркомания се явява силна потребност, която става неудържима. Лицето иска да промени настроението си, да се успокои и релаксира, да премахне болката, леко да се упои. Това е бягство от действителността, което прави хората безволеви, антисоциални и нетрудоспособни.

Едни от признаците, по които може да се разбере, че човек е пристрастен към наркотици са: необичайните и непредсказуемите промени в навиците и настроението; депресивно, сънливо или еуфорично поведение; напълно необяснима загуба на интерес към приятели, училище, близки, работа, любими занимания; неадекватно и дори агресивно поведение без причина; много често наркоманът започва да краде, за да осигури следващата си доза.

Наркоманията става все по-масово явление. Тя унищожава щастието и живота на милиони хора по цял свят и всяка година взема значителен брой жертви.

Това е болест, която трябва да бъде излекувана още преди да е започнала и чиито лекари сме всички ние.

Регионална здравна инспекция гр. Шумен организира следните мероприятия за отбелязване на международния ден за борба с наркоманиите:

1. Лекции на тема: „Наркотици и зависимост“ в училища.

2. Медийна кампания за информиране обществеността и населението. Материал в сайта на РЗИ.

3. Миникампании в училищата.

4. Аранжиране на 3 градски витрини (пред РЗИ, ДКЦ - 1 и ШУ „Еп. К. Преславски“).

5. Обучение по връстников подход – връстници обучават връстници на тема: „Превенция на употребата на наркотици“ – съвместно с БМЧК и ОЗЦ.

6. Прожекция на видео материали за вредата от употребата на наркотици от 10 до 15 часа на 26.06.2014 г. в залата на РЗИ.

7. Видеопокази с касети и дискове на РЗИ по предварителна заявка.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001