Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АНКЕТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТ ШУМЕН

 
Анализ на анкетно проучване за отношението на учениците от гр. Шумен към употребата на алкохол през 2018 год.
 
Анализ на анкетно проучване за отношението на учениците от гр. Шумен към употребата на алкохол през 2014 год.
   
  Анализ на анкетно проучване за отношението на учениците от гр. Шумен към тютюнопушенето през 2014 год.
   
Анкетно проучване за отношението на учениците към тютюнопушенето от гр. Шумен през 2012 год.
   
Оценка на храненето на децата на възраст от 3-7 г. в детските заведения в област Шумен през 2012 год.
   
Оценка на храненето в ученически столове и бюфети в изпълнение изискванията на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците в област Шумен през 2012 год.
   
Анализ на анкетно проучване за отношението към рисков фактор тютюнопушене сред ученици от V клас в град Шумен – 2019 г.
   

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002