Поредната проба за банер

Национални програми

Начална страница

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 год.

Документът е валиден до края на : 2020 год.

Документът е приет с Решение № 163 на Министерския съвет от 23.03.2017 год.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 год.

Документът е валиден до края на : 2021 год.

Документът е приет с Решение № 8 на Министерския съвет от 06.01.2017 год.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 год.

Документът е валиден до края на : 2020 год.

Документът е приет с Решение № 559 на Министерския съвет от 31.07.2014 год.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 год.

Документът е валиден до края на : 2020 год.

Документът е приет с Решение № 162 на Министерския съвет от 23.03.2017 год.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017–2020 год.

Документът е валиден до края на : 2020 год.

Документът е приет с Решение № 1 на Министерския съвет от 05.01.2017 год.

Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 год.

Документът е валиден до края на : 2018 год.

Документът е приет с Решение № 173 на Министерския съвет от 28.03.2014 год.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 год.

Документът е валиден до края на : 2020 год.

Документът е приет с Решение № 538 на Министерския съвет от 12.09.2013 год.

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 год.

Документът е валиден до края на : 2017 год.

Документът е приет с Решение № 537 на Министерския съвет от 12.09.2013 год.

Националната програма „Превенция на самоубийствата в Република България 2013-2018 год.

Документът е валиден до края на : 2018 год.

Документът е приет с Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 28.08.2013 год.

Националната програма „Подобряване на майчиното и детско здраве".

Документът е валиден до края на : 2020 год.

Документът е приет с решение № 510 на Министерския съвет от 17.07.2014 год.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002