Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

Лабораторни изследвания. Козметични продукти

Такси, събирани от Регионална здравна инспекция-Шумен за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

Препратки:
фактори на жизнената среда
Физични и химични фактори
Храни
Козметични продукти
Води

Козметични продукти

Дейност Такса
1 Свободни алкали 17,00
2 Амоняк 22,00
3 Водороден пероксид 10,00
4 Емулсионна стабилност и термостабилност 8,00
5 Тип на емулсия 5,00
6 рН (потенциометрично) 8,00
7 Тиогликолова киселина 12,00
8 Формалдехид 26,00
9 Общ брой микроорганизми (бактерии, дрожди, плесени) 7,00
10 Pseudomonas aeruginosa 35,00
11 Ешерихия коли 33,00
12 Стафилококус ауреус 20,00
13 Кандида албиканс 14,00

Продукти и стоки със значение за здравето на хората – перилни, почистващи и други препарати

Дейност Такса
1 Свободни алкали - 17,00
2 Карбонати 9,00
3 Мастни киселини 21,00
4 Мастни киселини - свободни 11,00
5 Миещ ефект 21,00
6 Неразтворими в етилов алкохол вещества 12,00
7 ПАВ - общо съдържание 21,00
8 рН - потенциометрично 8,00
9 Фосфати 14,00

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които е ъбират органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 81/2012 г.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002