Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве". Начало

под-заглавие

Лабораторни изследвания

Препратки:
Физични и химични фактори
Храни
Козметични продукти
Води

Обекти с обществено предназначение

Препратки:
Обекти с обществено предназначение - начало
Видове обекти с обществено предназначение
Регистър на обектите с обществено предназначение

Промоция на здравето и профилактика на болестите

Здравни дни:

Препратки:
Борба с наркоманиите
Световен ден срещу тютюнопушенето
Световен ден за борба с туберкулозата

Здравна информация:

Препратки:
Световен ден за борба с туберкулозата
Вирусен хепатит А – кратка епидемиологична характеристика
Как да се предпазим от стомашно-чревни инфекции ?
Бяс
Малария
Кучето – приятел и враг
Калций и здравето на костите
Национални препоръки за здравословно хранене на децата на 3-6 г.
Кърлежите пренасят болесттотворни микроорганизми!
   
Каталог на здравни видеофилми, подходящи за детски градини
Каталог на здравни видеофилми за ученици
Схема за анализ на здравословното състояние на децата
Схема за анализ на здравословното състояние на учениците
Бланка за отчитане на дейностите по национални и регионални програми на тримесечие на ЦДГ
Блан за отчитане на дейностите по национални и регионални програми на тримесечие а  училище

Кабинети:

Препратки:
Чревен
Имунизационен
Консултативен за отказване от тютюнопушенето

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002