Поредната проба за банер

МКБ-10, част3. Он-лайн кодиране

Директно кодиране чрез сървъра на Национален център по обществено здраве и анализи - София