Поредната проба за банер

МКБ-10, част 2. Указания за прилагане

Указанията са изготвени от Национален статистически институт и Национален център по здравна информация, и съгласувани с Министерство на здравеопазването

 
Прил. 1, Списък 1. Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст през 200....г.
   
Прил. 1, списък 2.  Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на лица на възраст над 18 години през 200....г.
   
Прил. 1, списък 3.  Хоспитализации в лечебните заведения по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст през 200....г.
   
Прил. 1, списък 4. Хоспитализации в лечебните заведения по вид на заболяването на лица на възраст 18–64 години през 200....г.
   
Прил. 1-а. Указание за попълване, работа и маршрута на “съобщение за смърт” обр. есграон – тдс №3
   
Прил. 2. Методически указания за кодиране на заболеваемост и смъртност (по десета ревизия на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето)
   
Прил. 2-а.  Указание за попълване, работа и маршрута на “свидетелство за причината за перинаталната смърт”
   
Прил. 3.  Логически контрол при кодиране на смъртността – МКБ-10
   
  Сваляне на документи по десетата ревизия на международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002