Поредната проба за банер

Дирекция "Медицински дейности". Начало

под-заглавие

Информация за лечебните заведения

Режим на регистрации

Препратки:
Лечебни заведения за извън болнична помощ и хосписи, съгласно чл. 43 от Закон за лечебните заведения
Лекари в лечебни заведения за специализирана извън болнична помощ, съгласно чл. 81 от Закон за лечебните заведения
Оптики
Аптеки и дрогерии
Неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве според чл. 166, ал.1 от ЗЗ
Регистри

Контрол на медицинските дейности

Препратки:
Лечебни заведения
Оптики
Аптеки и дрогерии

Медицинска експертиза

Препратки:
ТЕЛК. Обща част. Указания
Лекарски консултативни комисии (ЛКК)
Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
Международна класификация на болестите, Десета ревизия (МКБ-10)
 

Международна класификация на болестите, Десета ревизия (МКБ-10):

Препратки:
Увод
Указания за прилагане
On-line кодиране в МКБ-10
Международна класификация на болестите, Десета ревизия в отделни томове

Следдипломно обучение (СДО):

Препратки:
Обща част
Медицински университети в Р България

Метрологичен надзор в здравеопазването:

Препратки:
Основни моменти
Методични указания

Статистическа информация:

Препратки:
Здравно - демографски анализи и данни
Икономическа информация

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001