Поредната проба за банер

Старетигчески цели

Отчет за изпълнение

otchet_celi_2012_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2012 год.

otchet_celi_2013_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2013 год.

otchet_celi_2014_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2014 год.

otchet_celi_2015_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2015 год.

otchet_celi_2016_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2016 год.

otchet_celi_2017_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2017 год.

otchet_celi_2018_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2018 год.

otchet_celi_2019_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2019 год.

otchet_celi_2019_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2020 год.

otchet_celi_2019_RZI_Shumen Отчет за изпълнение на целите на РЗИ - Шумен за 2021 год.

zas_sav_ korup_30.03.2016 Информация за проведеното Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001