Поредната проба за банер

Конкурси

Архив на конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

Архив

Конкурс за длъжността "Главен инспектор" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве".

Конкурс за длъжността "Началник на отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве".

Конкурс за длъжността "Инспектор" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве".

Конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести".

Конкурс за длъжността "Инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве".

Конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести".

Конкурс за длъжността "Инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести".

Конкурс за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Медицински дейности".

Конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести".

Конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести".

Конкурс за длъжността "Инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве" в РЗИ – Шумен.

Конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве" в РЗИ – Шумен.

Конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел „Противоепидемичен констрол”, дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ – Шумен.

Конкурс за длъжността “Старши инспектор” в отдел „Противоепидемичен констрол”, РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Лабораторни изследвания”, РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Главен счетоводител” в дирекция „АПФСО”, РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел „Лабораторни изследвания”, дирекция „Обществено здраве”, РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция „Надзор на заразните болести”, РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве, РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността "Директор на дирекция "Медицински дейности", РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността "Инспектор" в отдел ПБПЗ, дирекция “Обществено здраве”, РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”, РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел “Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Главен експерт в отдел “Лабораторни изследвания”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Инспектор в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Старши инспектор в отдел “Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Инспектор в отдел “Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Главен инспектор в отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “Директор на дирекция "Медицински дейности” в РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ - Шумен.

Конкурс за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен

Конкурс за длъжността “ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР” в РЗИ - Шумен

Конкурс за длъжността “НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” в дирекция “Надзор на заразните болести”

Конкурс за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция “Медицински дейности”

Конкурс за длъжността “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция “Обществено здраве”

Конкурс за длъжността “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел “Лабораторни изследвания”, дирекция “Обществено здраве”

Конкурс за длъжността "ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР" в РЗИ - Шумен

Конкурс за длъжността "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

Конкурс за длъжността "СТРАШИ ИНСПЕКТОР" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в отдел “Здравна информация”, дирекция “Медицински дейности”.

Конкурс за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел “Организация и контрол на медицинските дейности”, дирекция “Медицински дейности”.

Конкурс за длъжността “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел ”Лабораторни изследвания” на Дирекция „Обществено здраве”

Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в отдел “Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести”.

Конкурс за длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”.

Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в отдел “Организация и контрол на медицинските дейности”, дирекция “Медицински дейности”.

Конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА дирекция „Медицински дейности”.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002