Поредната проба за банер

Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен
Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 19-04-2023 08:50:58 EEST

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "Инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

Обявление за конкурса за длъжността Старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС  

Списък с нормативни документи 

Повече за конкурса на новият ни сайт тук

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 24-03-2023 16:36:39 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-19/08.03.2023 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „Старши инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността старши инспектор в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

1. Марина Сашева Димитрова – 211,35 т.

2. Искра Йорданова Илиева– 190,15 т.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-03-2023 09:40:09 EET

Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-19/08.03.2023 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността старши инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:

- Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.

- 17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.

- Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.

- Продължителността за решаване на теста е 1 астрономичен час и 30 минути.

- По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”дзк”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчено от admin на 09-03-2023 10:16:29 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-19/08.03.2023 г. за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Марина Сашева Димитрова

2. Искра Йорданова Илиева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22 март 2023 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

 

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

09.03.2023 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-02-2023 09:56:13 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността Старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Списък с нормативни документи 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002