Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 37 8 921 22 23 Следваща >>

Новини: 7 април – Световен ден на здравето

Излъчено от admin на 04-04-2022 13:13:19 EEST

Регионална здравна инспекция – Шумен в партньорство с Общински здравен център гр. Шумен, Филиал Шумен към Медицински университет – Варна и доброволците към Български червен кръст гр. Шумен ще отбележат Световния ден на здравето.

Инициативата ще се състои на 7 април (четвъртък) пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ гр. Шумен от 12,00 ч. до 14,00 ч.

Организаторите са подготвили измерване на артериалното налягане от студентите на Филиал Шумен към Медицински университет – Варна на желаещите, кът за послания за здравето, които могат да отправят гостите и гражданите на града, предизвикателства към деца и възрастни, както и информация за предпазване от болести и промоция на здравословен начин на живот.

В рамките на кампанията по повод Световния ден на здравето, на 12 април от 13,30 ч. ще се проведе и спортно състезание между учениците в V, VI и VII клас на СУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен под мото: „Спортът е здраве“.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г.

В България честваме празника и като Ден на здравния работник от 1964 година.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 година

Излъчено от admin на 28-03-2022 09:54:39 EEST

В рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г. на Министерство на здравеопазванетои Плана за действие за периода 2021-2023 г., в „МБАЛ - Шумен” АД е разкрит Здравно-консултативен център (ЗКЦза майчино и детско здраве.

Дейностите, които се извършват в ЗКЦ за майчино и детско здравена  „МБАЛ - Шумен” АД са:

 1. Здравно-информационни, здравно- обучителни, логистични и координационни дейности на деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни в хода на тяхното болнично лечение и /или амбулаторно проследяване и лечение;
 2. Здравно-консултативни  и медико-социални дейности (специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, медицинска и психо-социална рехабилитация, превенция на изоставяне на децата): за родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца(на място в ЗКЦ или в дома по искане на лекар).

 

В рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г. на Министерство на здравеопазването в „МБАЛ - Шумен” АД се осъществява провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилно или неонатологично отделение, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха на новородени. Слуховият неонатален скрининг е изследване слуха на всички новородени деца (родени в лечебното заведение или постъпили за лечение в неонатологичната структура на лечебното заведение), с апарати за отоакустични емисии.

 

Контакти: 

Здравно-консултативен център за майчино и детско здравее в „МБАЛ - Шумен” АДс адрес: гр. Шумен, ул.“Васил Априлов“ № 63.

 

Екип на ЗКЦза майчино и детско здраве в МБАЛ - Шумен” АД:

 1. Координатор– Даниелка Иванова Великова Магистър-„Управление на Здравните грижи”; Телефон -  054/855 755, вътр. 560, е-mail: zkc@mbal-shumen.com;
 2. Психолог– Милена Михайлова Тодорова– Магистър „Психолог” със специализация по Клинична и консултативна психология;Телефон – 054/855 755, вътр. 309, e-mail:mihaylova_milena@abv.bg
 3. Сътрудник социални дейности– Румянка Николова Николова,
  Телефон - 054 855 755, вътр.590, e-mail: sw@mbal-shumen.com

Запитвания и заявки за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден:   

            - 8:30 ч. -  12:30 ч. и 13:00 ч. – 16:30 ч. за координатор и психолог;

 •  8.00 – 12.00 ч. за сътрудник социални дейности.


           Регионален координатор по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 за РЗИ-Шумен е Мариела Георгиева-главен инспектор, Дирекция „Медицински дейности“, тел. 0888597386; ел. адрес: office@rzi-shumen.com.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 15 март – Ден на здравния инспектор

Излъчено от admin на 14-03-2022 12:07:24 EET

Всяка година на 15 март, своя професионален празник отбелязват здравните инспектори, ролята и мястото, на които е винаги на предните позиции в грижата за опазване на общественото здраве.

Здравните инспектори осъществяват профилактика на болестите; промоция на здравето; контрол по спазване на установените с нормативни актове здравни изисквания за обектите с обществено предназначение; продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнена среда; вземат проби от продукти и стоки; осъществяват надзор върху заразните заболявания; следят за изпълнението на Националния имунизационен календар и упражняват контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и др.

Изискванията на професията „здравен инспектор“ налагат задълбочено познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство и приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото здраве. Ежедневната им работа е свързана с усвояването и прилагането на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за водите, Закона за защита от шума в околната среда и други нормативни разпоредби, свързани с опазването на здравето на населението. 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Излъчено от admin на 22-02-2022 09:00:00 EET

Организация на първичната извънболнична помощ в условията на обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка

 Съгласно Националнияоперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2,одобрен от Министерския съветна 13.01.2022 г.,мерките за организация на първична извънболнична помощса следните:

          Първият контакт със здравната система на лица със съмнение за заразяване с коронавирусна инфекция  се осъществява по установения ред:

 • в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ – общопрактикуващи лекари (ОПЛ), лекари специалисти на индивидуална практика, медицински центрове, ДКЦ, „COVID зони“ в лечебни заведения, лаборатории;
 • от спешни мобилни екипи на ЦСМП и при амбулаторни прегледи във филиалите им;
 • в спешните отделения и диагностично-консултативните блокове на лечебни заведения за болнична помощ;
 • от РЗИ – по телефон или при провеждане на епидемиологично проучване.
Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ!

Излъчено от admin на 21-02-2022 11:52:18 EET

Уведомяваме Ви, че на 16.02.2022 г. базата за обучение „СБАЛК-Мадара“ ЕАД, гр. Шумен е обявила една свободна длъжност за лекар – специализант по Кардиология – платено обучение. Срок за подаване на документи до 16.03.2022 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 11.02.2022г.

Излъчено от admin на 11-02-2022 13:00:00 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 10.02.2022г.

Излъчено от admin на 09-02-2022 10:25:29 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 02-02-2022 10:39:37 EET

Определяне на места за специализация през 2022г.

Заповед -> линк

Информация към заповедта -> линк

Приложение -> линк

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ЯНУАРИ – МЕСЕЦ НА РАДОНА

Излъчено от admin на 19-01-2022 10:31:23 EET

Месец януари е обявен за месец на радона.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. Това облъчване води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон и на времето на облъчване. Световната здравна организация определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето за хора, които никога не са пушили.

Сведения за повишена смъртност от заболявания на дихателната система сред определени групи от подземни миньори в Централна Европа датират от шестнадесети век.

След 1990 г. в редица страни от Европа, а също в Северна Америка и Китай са проведени национални проучвания, които разглеждат връзката между концентрацията на радон в сгради и рак на белия дроб в популация.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 13-01-2022 15:48:24 EET

Уведомяваме Ви, че на Интернет-страницата на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е публикувана Учебната програма на НЦОЗА за 2022 г.

Информация за курсовете за обучение на специализанти, курсове за продължаваща специализация на медицински и немедицински специалисти, индивидуално обучение и практически семинари, и заявки за курс може да намерите на https://ncpha.government.bg/index/113-uchebna-deinost-i-kursove-za-sdo.html

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 37 8 921 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004