Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 621 22 23 Следваща >>

Новини: Информационна кампания за популяризиране на ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

Излъчено от admin на 25-08-2022 13:47:48 EEST

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен ще проведе поредната информационна среща с жителите и гостите на град Шумен за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19.

На 26 август 2022 г. (петък) от 11,00 ч. до 13,00 ч. ще бъде разположен изнесен консултативен и информационен пункт срещу бившия магазин „Детски свят“ в централната част на града за улеснение на всички, които имат допълни въпроси за видовете ваксини срещу COVID-19, възможните ваксинационни схеми, както и къде могат да се ваксинират и как протича ваксинацията.

Инициативата на РЗИ – Шумен е част от започналата през м. юни 2021 г. информационна кампания под мотото: „България се ваксинира срещу COVID-19– информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“.

Целта на кампанията е да сепредостави достоверна информация на възможно най-голям брой хора за възможността за по-бързо приключване на пандемията от COVID-19, а именно чрез ваксиниране.

И днес, ваксинацията остава най-сигурното и ефективно средство за предпазване от COVID-19 и за ограничаване разпространението на вируса причинител (SARS-CoV-2).

24,15% или 40 922 души са лицата от област Шумен, които са със завършен ваксинационен курс. Лица с поставена допълнителна (бустер) доза са 17 139 или 10,12%. С поставена втора бустерна доза са 0,68% или 1 157 лица (по данни на кампания на МЗ „+ мен“ и обхват спрямо населението на областта по данни на НСИ към 31.12.2021 г.).

Ваксинопрофилактиката е обществен ангажимент за осигуряване и гарантиране на пълноценен живот.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Изследвани лица за ХИВ от лятната АНТИСПИН кампания

Излъчено от admin на 25-08-2022 13:46:53 EEST

13 души от област Шумен са проверили безплатно и анонимно своя ХИВ-статус чрез изследване с бърз тест в лабораторията на РЗИ – Шумен за периода от 15 до 24 август тази година.

Желаещите да се изследват са 7 жени и 6 мъже, като във възрастовата група до 19 г. са 1 жена и 3 мъже; от 20 г. до 24 г. – 3 жени; от 25 г. до 29 г. – 1 жена и 1 мъж; от 30 г. до 39 г. – 2 жени; от 40 г. до 49 г. – 1 мъж и над 60 г. – 1 мъж. Резултатите на всички изследвали се лица по време на кампанията на РЗИ – Шумен са отрицателни.

Предоставянето на възможност за безплатни изследвания и консултиране за ХИВ от РЗИ – Шумен е в рамките на съвместната кампания на МЗ и РЗИ по повод четвъртия заключителен етап от Националната АНТИСПИН кампания, която се провежда в цялата страна от 15 до 31 август 2022 г.

По данни на Министерство на здравеопазването 128 216 са лицата, които са се изследвали за ХИВ през първите шест месеца на 2022 г. От началото на годината до 5 август са открити нови 214 ХИВ-серопозитивни, от които 63% са български граждани и 37% чужденци. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от инфектираните жени, съответно 128 мъже и 86 жени.

 97% от новорегистрираните с ХИВ инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях -  33% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, 26% мъже и 41% жени при хетеросексуален контакт). Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 4.2%.

Националната референтна потвърдителна лаборатория по НІV в гр. София е единствeната референтна лаборатория в страната, в която се извършва окончателната потвърдителна диагностика на HIV и се регистрират лицата с HIV инфекция.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Обучителна среща – семинар със здравни медиатори от област Шумен

Излъчено от admin на 19-08-2022 16:18:24 EEST

Експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в Регионална здравна инспекция – Шумен проведоха обучителна среща-семинар със здравни медиатори от област Шумен.

Срещата се проведе на 19 август в залата на здравната инспекция с участието на 13 здравни медиатори от общините Шумен, Никола Козлево, Каолиново, Нови пазар, Каспичан и Венец.

Екипът на РЗИ – Шумен  представи актуални данни и информация за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции, както и за хода на протичащата в момента лятна АНТИСПИН кампания за областта.

В обучителната част на семинара, специалистите на РЗИ представиха мултимедийна презентация на тема „Употреба на райски газ – забавление или риск“ с акцент сериозните здравни и социални вреди, свързани с употребата на диазотен оксид (райски газ), превенцията и регулаторните мерки.

Здравните медиатори бяха информирани и за започналите от миналата седмица проверки на РЗИ – Шумен за спазване въведената със Закона за здравето забрана за продажба и употреба на райски газ и пълнители за него.

В края на срещата и с оглед разпространението на COVID-19 в област Шумен се обсъдиха и реализирането на съвместни дейности за повишаване на ваксинираните лица на територията на общините в областта.

По време на дискусията здравните медиатори споделиха трудностите при провеждането на кампании за здравно образование и профилактика на населението и за оптимизиране на провеждането на профилактични програми по места.

 

Това е вторият за 2022 г. организиран семинар от РЗИ – Шумен със здравни медиатори, на които разчитаме да предадат общите ни послания за повишаване на  здравната култура и информираност на уязвимите общности.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ!

Излъчено от admin на 18-08-2022 13:53:39 EEST

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН“ АД

ОБЯВЯВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-Шумен“ АД предлага следните места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:

Анестезиология и интензивно лечение – 2 места

Хирургия – 2 места

Кардиология – 1 място

Ревматология – 1 място

Нервни болести – 1 място

Неонатология – 1 място

Акушерство и гинекология – 1 място

Образна диагностика – 1 място

Инфекциозни болести – 1 място

Пневмология и фтизиатрия – 1 място

Нефрология – 1 място.

Предложението е публикувано и на интернет страницата на „МБАЛ-Шумен“ АД – гр. Шумен – www.mbal-shumen.com

Лицата, които биха желали да кандидатстват за обявените места, следва да заявят това писмено в „МБАЛ-Шумен“ АД, отдел „Управление на човешките ресурси“ – 3 етаж на Терапевтичен блок, в срок до 10 септември 2022 г.

За допълнителна информация – отдел УЧР, тел. 855 755, вътр. 205.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Лятна АНТИСПИН кампания

Излъчено от admin на 12-08-2022 11:49:44 EEST

От 15 август до 24 август, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен ще проведе безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН.

Желаещите могат да се изследват всеки работен ден в рамките на кампанията от 9,00 ч. до 16,00 ч. в сградата на РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет. 2, ст. № 11.

Предоставянето на възможност за безплатни изследвания и консултиране за ХИВ от РЗИ – Шумен е в рамките на регионалната кампания, с която се отбелязва четвъртият, заключителен етап от Националната АНТИСПИН кампания.

Експертите на здравната инспекция проведоха и здравно-информационна кампания за начините назаразяване и предпазване от ХИВ/СПИНи други сексуално предавани инфекции сред младите хора в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи гр. Шумен и в Комплекс за социални услуги „Детелина“ гр. Шумен.

Планираните инициативи до края на м. август са дискусия за превенция на ХИВ и СПИ със здравни медиатори от общините в област Шумен, както и изготвяне на информационни табла по темата ХИВ/СПИН(пред РЗИ – Шумен, в Диагностично-консултативен център I и в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” ).

Националната АНТИСПИН кампания е целогодишна инициатива, която се провежда в четири етапа. Започва на 1 декември, Световния ден за борба срещу СПИН, вторият етап е по повод 14-ти февруари, а през третата неделя на месец май (Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият етап.

Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания.

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 5 май 2022 г. са открити нови 110 ХИВ – серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната от 1986 г. досега са 3 831 лица. 97.3% от новорегистрираните са се инфектирали по сексуален път, а 3% – при инжекционна употреба на наркотици. Броят на починалите от ХИВ/СПИН през 2021 г. е 49 лица.

Към 31 март 2022 г. общо 2 000 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 972 (99%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.  

От началото на 2022 г. досега в област Шумен е потвърден в Националната референтна потвърдителна лаборатория (НРПЛ) по ХИВ гр. София един случай на лице с ХИВ инфекция.

През 2021 г. случаите в областта са били 3 – двама мъже и една жена на възраст от 22 г. до 56 г., а през 2020 г. – 4 регистрирани лица (3 мъже и 1 жена) на възраст от 39 г. до 44 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИМУНИЗАЦИОННА КАМПАНИЯ СРЕЩУ COVID-19 В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ИЗВЪН гр. ШУМЕН

Излъчено от admin на 11-08-2022 10:27:35 EEST
Съгласно Заповед на МЗ №РД-01-270/22.06.2022 г. за организация на имунизационна кампания срещу COVID-19 с всички разрешени ваксини в населени места, извън областния център, РЗИ-Шумен е създала следната организация:
– за целта ще бъде създаден имунизационен мобилен екип;
– кметове на всички общини в областта са уведомени с писмо за функционирането на мобилния кабинет и възможността да се извършва ваксинация в съответните населени места, при наличие на желаещи;
– в писмото до кметовете е описан начина и реда за изпращане до РЗИ-Шумен на информация за желаещите за ваксинация лица.
 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за отмяна на временни противоепидемични мерки считано от 11.08.2022г.

Излъчено от admin на 10-08-2022 16:26:01 EEST

Заповед за отмяна на временни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Безплатни и анонимни изследвания с бързи тестове за хепатити В и С

Излъчено от admin на 05-08-2022 11:38:33 EEST

16 лица са се възползвали от възможността за безплатни и анонимни изследвания с бързи скринингови тестове за хепатити В и С, която РЗИ – Шумен предостави за гражданите от областта в периода от 29 юли до 5 август 2022 г.

Изследванията се провеждаха в сградата на РЗИ – Шумен от лаборанти на здравната инспекция. Резултатите се получават на място, в рамките на до 15 минути след вземането на кръв.

Желаещите да се изследват в рамките на тази кампания са 10 жени и 6 мъже на възраст от 24 г. до 68 г. Регистриран е един положителен резултат за хепатит В (на лицето е известно, че е носител на вируса).

 

Кампанията на РЗИ – Шумен, като партньор в инициираната от Министерство на здравеопазването съвместна скринингова кампания  е по повод отбелязването на Световния ден за борба с хепатита, който се провежда всяка година на 28 юли.

 

Припомняме, че това е втората за 2022 г. инициатива на РЗИ – Шумен за безплатно и анонимно изследване за хепатити В и С, като първата беше през м. майкогато се извършваха изследвания за ХИВ/СПИНи сексуално-предавани инфекции (хепатит B, C и сифилис). Тогава се възползваха от възможността 11 лица, като няма регистрирани положителни лица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: О Б Я В А

Излъчено от admin на 02-08-2022 16:25:06 EEST

Регионална здравна инспекция – Шумен обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2022 г. по приоритет „Здравеопазване“ от Национален план за действие за 2022-2023 г. към Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.“, приета с Решение №278 на Министерския съвет от 05.05.2022 г. за осъществяване на не по-малко от 500 ехографски профилактични прегледа на лица от ромски произход в населени места и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Шумен, с предоставен от РЗИ – Шумен мобилен ехографски кабинет, Шумен в срок до 30.10.2022 г.

Мобилният ехографски кабинет да се ползва за провеждане на профилактични прегледи съгласно цел 2 от националния план „Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост“.

Изисквания към кандидатите:

  • да притежават медицинска специалност „Образна диагностика“.

 

Цена: 8 300,00 лв. (осем хиляди и триста лева и нула стотинки), включваща всички разходи за медицинския персонал, шофьор, за гориво, за поддръжка на медицинската апаратура и за сервиз на автомобила

 

Кандидатите могат да подадат заявление за участие в срок до 12.08.2022 г.

Заявление за участие - образец

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Ваксинационни схеми срещу COVID-19

Излъчено от admin на 02-08-2022 11:19:42 EEST

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 621 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002