Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 421 22 23 Следваща >>

Новини: Международен ден без тютюнопушене – 17 ноември 2022 г.

Излъчено от admin на 16-11-2022 10:42:25 EET

Тази година ще отбележим Международния ден без тютюнопушене на 17 ноември. По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец Ноември.

Целта на инициативата е да призове всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира всяка година различни инициативи като се стреми да обхване по-голям брой хора и да отправи послания, насочени към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюнопушенето върху здравето на хората.

Тази година кампанията на РЗИ – Шумен по повод Международния ден без тютюнопушене ще се проведе в гр. Шумен и гр. Нови пазар.

Експерти на РЗИ – Шумен ще проведат скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с уред „Smoker Lyzer” на 16 ноември 2022 г. (сряда) от 10,00 ч. в Център за обществена подкрепа (ЦОП) гр. Нови пазар.

Втората скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с уред „Smoker Lyzer” е насочена към младите хора – студенти в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ и ще се проведе на 17 ноември (четвъртък) от 10,00 ч. във фоайето на Педагогически факултет (Корпус II).

През целия м. Ноември, след заявка от медицинските специалисти в учебните заведения, експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ – Шумен провеждат тематични беседи и обучения за вредата от тютюнопушенето за учениците в града.

РЗИ – Шумен напомня, че предоставя възможност през цялата година за консултиране на пушачите как да преодолеят зависимостта си от тютюневите изделия. Консултациите са безплатни и могат да се проведат в кабинета или на работното място (след предварителна заявка на телефон 054/800 717).Не е необходимо направление от общопрактикуващ лекар.

За територията на област Шумен кабинетът за консултиране и отказване от тютюнопушене е разположен в сградата на РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение” №1, етаж 4, стая 41.

Информация може да бъде получена и на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 14 ноември – Световен ден за борба с диабета

Излъчено от admin на 11-11-2022 14:56:27 EET

Регионална здравна инспекция – Шуменпредостави на здравните медиатори от общинитe Шумен, Смядово и Нови пазар бързи тестове за измервания на нивата на кръвна захар, като по този начин ще бъдат осигурени безплатни изследвания за желаещите от уязвимите групи.

Кампанията ще се проведе в периода от 14 ноември до17 ноември 2022 г. чрез бързи скринингови тестове и ще се реализира от здравните медиатори, които са на терен, в помощ нахората от уязвими общности. Резултатите от измерването стават известни веднага на място.

Съвместната инициатива на РЗИ – Шумен и здравните медиатори от общините е по повод 14 ноември – Световен ден за борба с диабета ицели подпомагане на достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение, както и превенция, ранна диагностика на захарен диабет и правилен контрол на заболяването.

 

На 14 ноември 1891 г. е роден Фредерик Бантинг, канадски лекар, удостоен с Нобелова награда за откриването на инсулина през 1923 г.

В негова чест тази дата е обявена от Международната Диабетна Федерация и Световната здравна организация за Световен ден за борба с диабета и се отбелязва в глобален мащаб от 1991 г. насам.

Диабетът, познат още от древността, е хронично заболяване и следдиагностицирането му той остава постоянен спътник в живота на засегнатото лице. Засяга всички възрастови периоди от живота на човека и се характеризира с повишено ниво на глюкозата в кръвта.

Глюкозата е необходима за производство на енергия, което става във всяка клетка на тялото. Тази енергия се използва за всички жизнени процеси – дишане, храносмилане, отделяне на токсичните вещества и др. Глюкозата от кръвта може да влезе в клетките само в присъствие на достатъчно количество инсулин.

Инсулинът е хормон, който се произвежда в задстомашната жлеза и е единственият хормон в организма, понижаващ нивото на кръвната глюкоза.

Повишените нива на кръвната захар се дължат на частично намаление или нарушено действие на инсулина (диабет тип 2) или пълна загуба на продукцията му в организма (диабет тип 1) иможе да увредят очите, бъбреците, нервите, големите кръвоносни съдове.

Диабетът е определен като социално значимо заболяване поради високата честота, с която се среща. В България той е включен заедно с трите социално значими групи заболявания – сърдечно-съдови, злокачествени и белодробни, в Национална програма по превенция на хроничните незаразни болести.

По данни на Програмата, разпространението в страната на неинсулинозависимия диабет тип 2 придобива застрашаващи размери и диабетиците към 2019 г. са 443 000 или 8.3% от населението.

Дългосрочната прогноза и качеството на живот на хората с диабет тип 2 зависят от развитието и тежестта на късните усложнения като диабетна ретинопатия, диабетна нефропатия, макроангиопатия, мозъчносъдова болест и исхемична болест на сърцето. Рискови фактори, водещи до възникване на това заболяване са затлъстяване, нездравословен начин на хранене, ниска физическа активност. Съчетаването на диабет тип 2 с хипертония, повишен серумен холестерол и тютюнопушене увеличава многократно риска за здравето.

Според СЗО, здравословното хранене, редовната физическа активност, поддържането на нормално телесно тегло и избягването на употребата на тютюн са начини за предотвратяване или забавяне на появата на диабет тип 2.

Диабетът може да бъде лекуван и неговите последици да бъдат избегнати или забавени с подходящ хранителен модел, физическа активност, лекарствена терапия, редовен скрининг и своевременно лечение на настъпили усложнения.

Захарният диабет може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и съвременно лечение.

Важно е да се знае, че редовният самоконтрол намалява усложненията от диабета с 35%. Особено важно е извършването на профилактични прегледи при ендокринолог, а при пациентите с диагностицирано заболяване периодичните прегледи при специалист-ендокринолог са наложителни най-малко веднъж на 6 месеца и дори по-често.

 От важно значение е редовното измерване на нивото на кръвната захар – с глюкомер или в лаборатория.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 7 ноември – Европейски ден на радона 2022 г.

Излъчено от admin на 07-11-2022 13:44:53 EET

Датата е определена от Европейската асоциация за радон (ERA) и се свързва с рождението на Мария Кюри. Целта на отбелязването на Европейски ден на радон е да се повиши осведомеността на населението, относно вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон и прилагане на мерки за редуциране на нивата в закрити помещения на сгради.

Уникалността на газа е, че той е радиоактивен, невидим, без мирис и вкус. Газът получава голямо обществено внимание, защото е намерен в нови сгради, особено в мазета. Източник на радон в сградите е почвата, която съдържа малки количества радиоактивни материали, които в процеса на разлагане създават радон, или състава на строителните материали (особено цимент). Въпреки това емисиите на радон от стените са бавни и емитираното количество е малко. При нормална вентилация това количество не представлява опасност за здравето. Радонът прониква в дихателната система при вдишване, облъчвайки тъканите на дихателната система. Колкото по-висока е концентрацията на радон, толкова по-голям е рискът от рак на белия дроб. Най-податливи на експозиция на радон са децата и пушачите.

Радонът е отговорен за около половината от експозицията на естествено радиоактивно лъчение. Тази експозиция представлява една десета от случаите на рак на белия дроб в развитите страни. Поради тази причина съществуват редица експерти, които препоръчват вентилиране на закрити пространства, като например мазета, и винаги да се държат прозорците отворени.

През 2018 г. като продължение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., Министерският съвет прие Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2027 г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г. Основна цел на Стратегията е намаляването на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване с радон в сгради. За постигането ѝ е необходимо ангажиране и пряко участие на държавни, общински, неправителствени и стопански структури, както и на обществото като цяло.

В изпълнение на дейностите през 2019 г. е приета Наредба №РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ бр. 33 от 19.4.2019 г.).

С наредбата се определят:

1. техническите изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и при основен ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващи сгради по отношение предприемането на технически мерки за защита от проникване на радон 222 (радон) във въздуха на закрити помещения в сградите;

2. класификацията на сградите за защита от радон и техническите показатели за проектиране на мерките за защита от радон в нови и в съществуващи сгради;

3. методики за проектиране и изпълнение на контактната конструкция на сградите със земната основа, както и на присъединителните връзки на подземни съоръжения и достъпите чрез контактната конструкция, в т.ч. проектиране и изпълнение на хидроизолация, устойчива на проникване на радон;

4. методики за проектиране и изпълнение на видовете системи за вентилация за защита на сградите от радон.

Единственият начин да се разбере обемната активност на радон в помещенията, които обитавате, е да се извърши измерване!

За да се определи нивото на радон в определено помещение, е необходимо да се измери обемната активност на радон. Обемната активност на радон във въздуха се измерва в Бекерел на кубичен метър (Bq/m3). Референтното ниво, съгласно Наредбата за радиационна защита, за средногодишната обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради е 300 Bq/m3. Референтно ниво означава, че облъчването, над тази стойност изисква предприемане на действия за намаляване на обемната активност на радон.

Част от ангажиментите на Регионалните здравни инспекции, заложени в Стратегията и Националния план към нея са свързани с провеждане на национални проучвания на нивата на радон в България.

За повече информация може да посетите сайта на Националния център по радиобиология и радиационна защита www.radon.bgи да изгледате анимационното филмче за радона, което ще откриете на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=dVtA_D-xFno

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Седмица на лекарствената безопасност 2022 г.

Излъчено от admin на 07-11-2022 11:50:13 EET

Всяко съобщаване на нежелана реакция на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) на тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg; илионлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица илиФормуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти помага да се подобри безопасността на лекарствата за всички пациенти

Хората трябва да се насърчават да съобщават подозирани нежелани лекарствени реакции като част от световната кампания „Седмица на лекарствената безопасност“

Седмата ежегодна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“ , която ИАЛ стартира днес, ще продължи до 13 ноември, като има за цел да се насърчи всеки човек да съобщава за подозирани нежелани лекарствени реакции. Тазгодишната световна кампания включва регулаторни органи по лекарствата от 81 държави и се фокусира върху ключовата  роля на всеки  медицински специалист, пациент и болногледач, който съобщава подозирана нежелана лекарствена реакция и с това допринася за безопасната употреба на лекарствата.

Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции при някои пациенти. Поради това са предприети мерки за постоянно проследяване на тяхната безопасност след пускането им на пазара. Целта на проследяването на лекарствената безопасност е да се получи повече информация за известните нежелани реакции, както и да се установят евентуални нови нежелани реакции. Регулаторните органи използват системи за откриване и анализ на такива нежелани реакции и предпазване от увреждане на пациенти в бъдеще.

Системата за съобщаване на нежелани реакции на ИАЛ събира, систематизира и проучва съобщения на подозирани нежелани реакции.

Като съобщавате подозирани нежелани реакции на ИАЛ, Вие участвате активно в идентифицирането на възникващи въпроси във връзка с безопасността, така че ИАЛ, при необходимост, да може да предприеме действия и да предпази Вас и другите хора от увреждане.

Всеки може да съобщи подозирани нежелани реакции на ИАЛ. Можете да подадете съобщението по различни начини:

  • по телефона:+359 2 8903417
  • по e-mail: bda@bda.bg
  • онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица или Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Проследете нашата кампания в следващите дни от тази седмица.

Информационни материали и видеоклипове по темата може да намерите тук.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Съвместна инициатива на РЗИ – Шумен и Детска градина „Братя Грим“ гр. Шумен

Излъчено от admin на 31-10-2022 11:16:46 EET

Регионална здравна инспекция – Шумен и Детска градина „Братя Грим“ гр. Шумен стартират съвместна инициатива „Здравна поща“.

Проектът е насочен към обединяване и разширяване възможностите за усвояване от децата на знания и опит за здравословен начин на живот.

В рамките на инициативата, децата от детската градина ще получават в специално изработена „пощенска кутия“ предизвикателства, подготвени за тях от екип на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ – Шумен.

Темите на задачите, по които децата ще работят, за да се справят с отправеното към тях предизвикателство ще бъдат в областта на здравословното хранене, двигателната активност, затвърждаването на хигиенни навици, спазването на правилен и балансиран дневен режим и др. При завършване на задачите, експерти от здравната инспекция ще представят пред тях и нови знания по темата.

Инициативата „Здравна поща“ стартира на 1 ноември 2022 г. и ще продължи до Световния ден на здравето – 7 април следващата година.

Децата от Детска градина „Братя Грим“ в града вече получиха своята кутия на здравната поща и очакват първото си писмо. А то започва така: „…Здравето е много ценно и за да го имаш ти, трябва просто да избираш здравословните храни“.

Екипът на РЗИ – Шумен изказва благодарност към ръководството и екипа на Детска градина „Братя Грим“ гр. Шумен за отзивчивостта и пълното съдействие по отправената към тях покана за съвместни дейности – пред всички нас стои отговорността децата ни да растат здрави!

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Обучителна среща-семинар с медицинските специалисти от детски градини и училища от област Шумен

Излъчено от admin на 27-10-2022 14:30:27 EEST

Регионална здравна инспекция – Шумен, Общински съвет по наркотични вещества – Шумен и Превантивно-информационен център гр. Шумен организират обучителна среща-семинар с медицинските специалисти, работещи в детските градини и училищата от област Шумен.

Срещата ще се проведе на 31 октомври (понеделник) във Възрожденски комплекс, къща „Баба Райна“ в град Шумен.

В обучителната част на семинара ще бъдат застъпени две теми, представени от специалисти в съответните области.

В 10,15 ч. на 31 октомври започва първата част от семинара с медицинските специалисти от детските градини и училищата в град Шумен. Гост-лектор ще бъде д-р Мариела Обретенова, лекар специалист по кожни и венерически заболявания, началник на Отделение по кожни и венерически болести в МБАЛ – Шумен, която ще представи темата: „Рискови фактори за развитие на рак на маточната шийка“. Същата тема ще бъде представена и от 13,15 ч. пред медицинските специалисти от област Шумен.

 Началото на втората тема „Същност, развитие и значение на емоциите  в психичното  функциониране. Работа с емоции“за медицинските специалисти от града е с начало 11,15 ч., която ще бъде представена от г-жа Катя Крумова, когнитивно-поведенчески терапевт.

За участниците в семинара от останалите населени места на областта, началото е 14,15 ч.

 

Това е поредния семинар с медицински специалисти в област Шумен, организиран от РЗИ – Шумен за повишаване на  нивото на информираност, обучение и провеждане на образователно-информационни кампании на регионално ниво.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата

Излъчено от admin на 18-10-2022 10:03:38 EEST

Oстеопорозата – какво трябва да знаем?е темата на публична лекция, която Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира по повод 20 октомвриСветовен ден за борба с остеопорозата.

Гост-лектор на събитието ще бъде д-р Стоян Тодоров, лекар с дългогодишен опит и с придобити специалности Ревматология и Вътрешни болести.

Събитието ще се проведе на 20 октомври 2022 г. (четвъртък)от 11,00 ч. в залата на Диагностично-консултативен център Iгр. Шумен, ет. 3 (новата поликлиника).

В програмата е включено важното значение на начина на животи мотивиране към действия, насочени за превенция на заболяването.

 

РЗИ – Шумен отправя покана към всички граждани, които се интересуват от темата, за участие в срещата.

 

Остеопорозата е прогресивно системно заболяване на костния скелет, което засяга всяка трета жена и всеки пети мъж над 50-годишна възраст.

 Тя е болест, при която плътността и качеството на костта се влошават и това води до намаляване на здравината на скелета и повишаване на риска от фрактури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и китката.  Загубата на костно вещество няма симптоми и често първия признак за наличие на остеопороза е фрактурата.

Сред факторите за повишен риск са генетичната предразположеност, както  и предходни счупвания, възникнали медицински проблеми, ниско телесно тегло, ранна менопауза при жените и др. Фактор за влошаване на костната плътност още саичестата употреба на алкохол, тютюнопушенето, прекомерната употреба накафе и липсата на физическа активност.

Успешното лечение на остеопороза изисква комплексна терапия. Целта е намаляване риска от фрактури.

Профилактичните мерки, които всеки човек може да предприеме, за да намали риска от остеопороза са редовните упражнения, здравословен начин на живот и редовни медицински прегледи.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Профилактични прегледи с ултразвук (ехография) на коремни органи

Излъчено от admin на 12-10-2022 15:03:33 EEST

При засилен интерес от страна на жителите на община Върбица преминават безплатните профилактични прегледи с ултразвук (ехография) на коремни органи, организирани от РЗИ – Шумен.

Както по-рано здравната инспекция съобщи, лекари, специалисти по образна диагностика ще бъдат в гр. Върбица за периода 10-12 октомври.

Прегледите започваха от 8,00 ч. и продължаваха до края на работния ден, като до 17 ч. преминаваха жители от всички 16 населени места в община Върбица по предварително създаден график.

Днес е последния ден от кампанията за община Върбица, в който ще бъдат прегледани жителите на селата Чернооково, Станянци, Ловец, Иваново и Маломир.

 От утре, 13 октомври, екипът от лекари, провеждащи профилактичните изследвания ще бъдат в гр. Каолиново.

Прегледите ще започват също в 8,00 ч.и ще продължатдо 17,00 ч.,като кампанията е в рамките на четири дни, до 16 октомври вкл.

 

Коремната ехография е широко използван метод за преглед и диагностика на редица заболявания на коремните органи – черен дроб, далак, панкреас, жлъчен мехур, бъбреци.

Прегледите са профилактични, а самата процедура е безопасна и безболезнена за изследваното лице. Резултатите от ехографията се обсъждат с лекаря в момента на прегледа, а при необходимост могат да бъдат препоръчани допълнителни изследвания.

Преди провеждането на прегледите, експерти от РЗИ – Шумен проведоха информационна кампания за значението на профилактичните прегледи и факторите на риска, водещи до възникването на хроничните незаразни болести в двете общини.

 

Реализирането на дейностите е съгласно  Националния план за действие (2022-2023 г.) към Националната стратегия на Р България  за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., приоритет „Здравеопазване“

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Профилактични прегледи в община Върбица и община Каолиново

Излъчено от admin на 07-10-2022 10:47:11 EEST

РЗИ – Шумен създаде организация за провеждане на безплатни профилактични прегледи/изследвания за жителите на общините Върбица и Каолиново.

Лекари, специалисти по образна диагностика ще бъдат на място в общините и ще извършват изследвания с ултразвук (ехография) на коремни органи на желаещите лица.

 

График за провеждане напрегледите с ултразвуково изследване (ехография):

 

За община Върбица:

Всеки ден от 10 октомври до 12 октомври 2022 г. вкл. на адрес ул. „Септемврийско въстание“ №53. Прегледите започват в 08,00 ч. и ще продължатдо 17,00 ч.

 

За община Каолиново:

Всеки ден от 13 октомври до 16 октомври 2022 г. вкл.на адрес пл. „Украйна“ №4, 2-ри етаж.  Прегледите започват в 08,00 ч. и ще продължатдо 17,00 ч.

 

Коремната ехография е широко използван метод за преглед и диагностика на редица заболявания на коремните органи – черен дроб, далак, панкреас, жлъчен мехур, бъбреци.

Прегледите са профилактични, а самата процедура е безопасна и безболезнена за изследваното лице. Резултатите от ехографията се обсъждат с лекаря в момента на прегледа, а при необходимост могат да бъдат препоръчани допълнителни изследвания.

Преди провеждането на прегледите, експерти от РЗИ – Шумен ще информират населението от посочените общини за значението на профилактичните прегледи и факторите на риска, водещи до възникването на хроничните незаразни болести.

 

Реализирането на дейностите е съгласно  Националния план за действие (2022-2023 г.) към Националната стратегия на Р България  за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., приоритет „Здравеопазване“

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 29 септември – Световен ден на сърцето

Излъчено от admin на 28-09-2022 11:14:28 EEST

На 29 септември всяка година отбелязваме Световния ден на сърцето по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) и Световната федерация на сърцето (WHF).

Целта на инициативата е чрез различни събития по света да се повиши информираността на обществото относно сърдечно-съдовите заболявания, опасността за здравето, която представляват, и превенцията им.

В изпълнение на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 за да подобри здравето и качеството на живот на населението.Сред дългосрочните цели, заложени в нея, е намаляването с 10% на преждевременната смъртност (преди 65-годишна възраст) от сърдечно-съдови заболявания и на заболеваемостта от сърдечна недостатъчност; с 5% на смъртността от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест и сърдечна недостатъчност и с 5% на честотата на артериалната хипертонията във възрастовата група 25-64 г.

По данни на Програмата, сърдечно-съдовите заболявания и към момента продължават да бъдат една от водещите причини за заболяемост и предотвратима смъртност в световен мащаб, като всяка година отнемат живота на над 18 милиона души.

Затова е важно хората да познават рисковите фактори за развитие на тези заболявания и контролирайки ги, да се предпазват. Онези от тях, върху които можем да въздействаме, са: високият холестерол, наднорменото тегло и слабата физическа активност, вредните навици като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и преяждане, психоемоционалният стрес, високото кръвно налягане и захарният диабет.

Повишеното артериално налягане е основен рисков фактор за миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, сърдечна и бъбречна недостатъчност. Световната здравна организация съобщава, че то е причина за 62% от мозъчно-съдовите инциденти и за 49% от случаите на исхемична болест на сърцето, което го прави основен рисков фактор за смъртност в глобален мащаб. Към момента около 1 млрд. души в света страдат от хипертония, водеща до 7.1 млн. смъртни случаи ежегодно. Към 2025 г. се очаква нейното разпространение да нарасне с около 60%.

Въпреки че фактори като фамилната обремененост, полът и напредналата възраст са необратими, можем да им влияем, като ограничим останалите причини и се придържаме към принципите на здравословен начин на живот. Ранната диагностика е сред най-ефективните методи за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.

Във връзка с пандемията от COVID-19 Министерството на здравеопазването обръща внимание, че боледуването от коронавирусна инфекция крие сериозни рискове за здравето на хората със сърдечно-съдови заболявания. Ето защо препоръките на специалистите по кардиология са тези пациенти да си осигурят надеждна защита с одобрените до момента в ЕС ваксини срещу SARS-CoV-2.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 421 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003