Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 321 22 23 Следваща >>

Новини: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013 – 2017 г.

Излъчено от admin на 18-02-2015 12:14:12 EET

Стратегическа цел: Формиране и провеждане на дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сгради.

Оперативни цели:                                                        .

1. Да се поставят основите на системна национална политика, насочена към намаляване въздействието на радон в сгради, с цел превенция на риска за здравето чрез законодателни и административни мерки насочени към обществеността.

2. Да се изготви радонова карта на България.                     .

3. Да  се  създаде  система  за контрол  на нови  и  съществуващи сгради по отношение референтните нива на радон.                                 .

4. Да се подобри обществената осведоменост.                                      .

5. Да се създаде система за контрол на радон на работните места.

ЕТАПИ за реализация на програмата:

· Провеждане на представително национално проучване за нивата на радон в сгради;

· Определяне на райони с повишен радонов риск;

· Създаване на национална база данни, обединяваща резултатите от всички измервания, свързани с концентрацията на радон в сгради.

Какво е радон?

Радонът е естествен радиоактивен газ. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий-226 в почвата и скалите. Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и така прониква в сградите – жилищата. Радонът е невидим, без мирис и вкус и може да се измери само със специална апаратура.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА РОДЕНИ СЛЕД 01.06.2014 г.

Излъчено от admin на 08-12-2014 15:51:45 EET

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Наредба № 15 за имунизациите в Република България (обн. ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г.) и приключилата процедура по ЗОП за централизирана доставка на ваксини за обезпечаване на Имунизационния календар за 2014 г., Ви информираме, че Министерството на здравеопазването е сключило договор и е извършена доставка на ваксина за провеждане на задължителни планови имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б. полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на родените след 01.06.2014 г. деца, с което е изпълнено условието за прекратяване действието на Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на министъра на здравеопазването, считано от 03.12.2014 г. Закупена е комбинирана шесткомпонентна адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование Хексацима(Hexacima)на фирма Санофи Пастьор, получила разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Ваксината е в еднодозови разфасовки - флакон и суспензия за инжекционноприложение, спринцовка и игла. Прилага се дълбоко интрамускулно в предно-латерална част на бедрото.

Противопоказанията за приложение на шесткомпонентна ваксина Hexacimaса същите като тези при използваните до 01.06.2014 г. за основна имунизация петкомпонентни ваксини и са посочени в Кратката характеристика на продукта, която можете да намерите на страницата на ИАЛ www.bda.bg.

ВаксинатаHexacimaе съвместима с пневмококовата конюгирана ваксина, с петкомпонентната ваксина (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б), четирикомпонентната ваксина (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина) и хепатит тип Б ваксината. Това дава възможност децата родени след 01.06.2014 г., при които основната имунизацияе започната съгласно Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. да продължат имунизационната схема по реда на Националния имунизационен календар и да бъдат обхванати със следващ прием на шесткомпонентната ваксина, като минималния интервал между приемите е 30 дни.

 Кратка информация за шесткомпонентната ваксина Хексацима (Hexacima)

 

 Какво означава черният триъгълник

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

Излъчено от admin на 06-11-2014 09:13:53 EET

Списък на лечебните заведения за извънболнична помощ от област Шумен, извършващи дейности по физикална и рехабилитационна медицина в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 19.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”

1.„Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД

Дейностите по физикална и рехабилитационна медицина в лечебното заведение включват: процедури с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, ултразвукова терапия, процедури с нискоинтензивно магнитно поле, процедури с ултравиолетови лъчи, с видими и инфрачервени лъчи, микродисперсна инхалация, процедури с топлоносител, сауна, криотерапия и криоелектрофореза, лечебна физкултура, масаж, Роше суспенсионна и пулитерапия, трениране на фини движения, раздвижване на стави, трениране на дейностите от ежедневието, екстензионна терапия;

2.Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД

Дейностите по физикална и рехабилитационна медицина в лечебното заведение включват процедури с: нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, ултразвук, ултравиолетови лъчи, магнит, кварц, йонофореза, инхалация, магнит ултравиолетово лъчение, лечебна физкултура, масаж, Роше суспенсионна терапия, екстензионна терапия, електростимулация, парафинолечение.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 06-10-2014 16:47:49 EEST

 

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр.Пловдив за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:- зелени: серия А № 130540271 до № 130540300 включително са   невалидни.

Д-Р Г. СИМЕОНОВА

Гл. Инспектор НВ 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 08-09-2014 15:42:43 EEST

  На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Смолян за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специални рецептурни бланки:-зелени:серия А № 130324001 до № 310324030 включително са невалидни

Д-р Г. СИМЕОНОВА

Гл. инспектор НВ

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Излъчено от admin на 03-09-2014 16:29:12 EEST

 Уважаеми колеги,

От декември 2013 до 18 август 2014 в четири държави от Западна Африка - Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне, са регистрирани общо 2 473 случая с Ебола вирусна инфекция (ЕВИ), а 1 350 случаи са завършили фатално. Настоящата епидемия с Ебола вирусна инфекция е най-голямата досега в историята не само по броя случаи, а и по засегнатите географски области. За първи път при настоящата епидемия заболяването е обхванало освен отдалечени малки селища в близост до тропическите джунгли и градските зони.

По тази причина на 8 август 2014 година СЗО прие декларация, в която оцени епидемията от Ебола в Западна Африка като извънредна ситуация с международно значение, свързана с общественото здраве, въз основа на становището на Комитета по извънредни ситуации в съответствие с Международните здравни правила.

Въпреки незначителният риск от внос на вируса за населението на ЕС, в частност на България, предоставяме Ви въведената от СЗО и ЕК специфична дефиниция на случай на ЕВИ. По смисъла на тази дефиниция всеки случай на ЕВИ е класифициран съобразно клинични, епидемиологични, лабораторни критерии и критерии за висок риск от експозиция, което определя необходимостта от изследване за ЕВИ и класифициране на вероятни и потвърдени случаи.

Напомняме Ви, че всички предпазни мерки срещу разпространение на ЕВИ практически са включени в Медицинския стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

 Дефиниция на случай на Ебола вирусна инфекция

 Ебола-информация за гражданите и пътуващите

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА

Излъчено от admin на 21-07-2014 16:28:14 EEST

Уведомяваме ви, че в брой 54 на Държавен вестник от 1.VІІ. 2014 г. е обнародвана Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за спазване на здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.

Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.и отменя Наредба №24 от 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (ДВ, бр.78 от 2006 г.).

Оценката и контролът на седмичните разписания на училищата за учебната 2014/2015 година ще се осъществява по новата наредба, във връзка с което насочваме вниманието на директорите на училищата върху текстовете на членове 3, 4, 5 и 6, които въвеждат нови изисквания при изготвянето им.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Излъчено от admin на 10-07-2014 10:15:43 EEST

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Република България, обнародвана в ДВ бр. 54/01.07.2014 г.  е променен Националният имунизационен календар. За децата, родени след 01.06.2014 г. имунизациията срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемуфилус инфлуенца тип Б ще се провеждат с шесткомпонентна ваксина. Имунизацията срещу хепатит тип Б е в четири приема (първи прием до 24 час в Родилно отделение с Рекомбинантна хепатит Б ваксина).

Във връзка с това следва да преустановите прилагането на втори прием хепатит Б ваксина на едномесечна възраст на децата, родени след 01.06.2014 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 26-06-2014 16:11:17 EEST

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАГУБЕНИ СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ

На основание чл.  55,  ал.2  от Наредба № 4 /2009г.  на Министерство здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от Столична РЗИ- гр. София  за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.Уведомяваме Ви, че специални рецептурни бланки:

-   зелени:  серия №1686121 до №1686150 включително са невалидни.

 

Д-Р Г. СИМЕОНОВА

Гл.инспектор НВ

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 09-06-2014 12:25:55 EEST

С обнародвания в ДВ бр. 47 от 06.06.2014 г. Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения са направени следните изменения, считано от 03.06.2014 г.:

- Право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, след регистрация по реда на чл. 40, имат и лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за срок не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността. (Същото се доказва с документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина).

- Общопрактикуващите лекари, които до 02.06.2014 г. не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за придобиване на тази специалност, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон. (Не важи за ОПЛ с призната специалност по вътрешни болести, детски болести, спешна медицина).

- Общопрактикуващи лекари, които до 02.06.2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон, при условие че се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина в срок до една година от влизането в сила на този закон. (Не важи за ОПЛ с призната специалност по вътрешни болести, детски болести, спешна медицина).

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 321 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003