Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 319 20 21 22 23 Следваща >>

Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Излъчено от admin на 26-06-2017 13:48:37 EEST

Уведомяваме Ви, че Министерство на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група, условията и начина за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info, в Секция „Документи”, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.”

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в създадения интернет сайт на проект BG05M9OP001-1.015-0001„Специализация в здравеопазването”: www.specializanti-mh.info.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ

Излъчено от admin на 31-05-2017 12:41:22 EEST

На 12.05.2017 г. в брой 38 на Държавен вестник бе публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила от деня на публикуването на наредбата, в резултат на което необхванатите с проба Манту и с BCGкъм 12.05.2017 год. деца, навършили 17 г. през 2017 год., вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза.

Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту се извършва на 7 и на 11 години.

През настоящата година задължителните и целевите имунизации и реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:

- За първична имунизация в родилен дом и реимунизация срещу туберкулоза от 7 месечна възраст, 7 год.  и 11 год. се прилага ваксина BCG.

- За първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б,  полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена  2 месечна  възраст се, прилага единствено шесткомпонентна ваксина - HEXACIMA или INFANRIX HEXA, без допускане тяхното заменяне .

- За реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца, навършили  16 месечна възраст, се прилага петкомпонентна ваксина - PENTAXIM.

- Реимунизацията срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на деца родени през 2011 год., се извършва с четирикомпонентна ваксина - TETRAXIM.

- Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола през 2017 г. се извършва с трикомпонентна ваксина -PRIORIX или- M-M-RVAXPRO.

Информация за ваксините (кратка характеристика на продукта и листовка за потребителя), може да се намери на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата или Европейската агенция по лекарствата.

Infanrix hexa 

 

M-M-RVAXPRO 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: МАЛАРИЯ

Излъчено от admin на 31-05-2017 12:15:00 EEST

Във връзка със засиления мигрантски поток към България и страните на Европа през последните години, от страни с разпространена малария е налице риск от възстановяването на местна малария.

От 28 случая за 2016 г. 9 са български граждани пътували в страни с разпространена малария (1 починал), 2 чужденци и 17 бежанци от центровете в Харманли и София. С настъпването на маларийния сезон у нас от април до октомври, се повишава риска от заразяване на специфичните преносители - Анофелийни комари и възникване на местни случаи на малария.

Маларията е една от най-разпространените заразни болести, известна още от дълбока древност. Тя е най-значимата тропическа болест, причиняваща висока смъртност. Заболяването има ендемичен характер в много страни на Азия, Африка и Латинска Америка. Широкото разпространение се дължи на всеобщата възприемчивост на населението, като по-податливи са малки деца, бременни и хора, които за първи път попадат в малариен район.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 26-05-2017 10:25:44 EEST

Уведомяваме Ви, че в  РЗИ-Шумен е получено План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински специалисти през 2018 год., организирани от МУ– София.

Заявки по образец се приемат в стая №33, ет. 3 на РЗИ-Шумен в срок до 18.08.2017 г.

При изтичане на обявения срок, заявки няма де се приемат.

План разписанието може да бъде разгледано на Интернет-страницата на Медицински факултет-София (medfac.mu-sofia.bg)или в РЗИ-Шумен, ет. 3, ст.33.

За допълнителна информация: тел. 054/800 339 г-жа Пл. Панова

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 03-05-2017 16:36:15 EEST

Във връзка с Националната здравна стратегия 2020, Националният център по обществено здраве и анализи, съвместно с Министерството на здравеопазването, разработи следните информационни материали, насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето:

Хипертонията. Причини и профилактика 

Солта. Ползи и вреди за здравето 

Спрете цигарите и спечелете! 

Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 години в България 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Излъчено от admin на 29-03-2017 15:14:08 EEST

Уведомявам Ви, че „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД – Сърдечно-съдов център обяви План-разписанието за продължаващо медицинско обучение на висшите Медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г. С него можете да се запознаете на:http://cityclinic.bg/public/files/pdfs/programa-prodyljavashto-a5-acc-28-02-2017.pdf .

Допълнителна информация можете да получите на тел. 02 903 8582 или 0895584 445 – г-жа Аделина Викторова.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Превантивни мерки срещу разпространението на морбили на територията на страната

Излъчено от admin на 15-03-2017 13:54:15 EET

Продължава да се разпространява епидемията от морбили в съседна Румъния. Към момента здравните власти там съобщават за 3 196 случая на болестта, сред тях и 17 жертви. Освен в северната ни съседка, за голям брой заболели докладват Италия (728 души) и Великобритания (569 души). 

Заболяването морбили, по-известно като дребна шарка, е силно заразно и се характеризира с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, обрив по кожата и усложнено дишане. Инфекцията се разпространява по въздушно-капков път.

Към момента не съществува заплаха от разпространението на морбили на територията на България.  За да бъдат предотвратени рисковете  от внос на инфекцията в страната  и на основание писмо № 16-00-18 от 14.03.2017 г. на МЗ, РЗИ Шумен  предписа следните превантивни мерки за предпазване на населението, а именно:

- всички общопрактикуващи лекари да направят преглед на имунизационния статус на пациентите си на възраст от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили. Откритите неимунизирани незабавно да бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

- вниманието на всички лекари, работещи в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, трябва да бъде насочено към ранното откриване на признаците на морбили и бързи действия по изолация, диагностика и лечение.

Съгласно българския имунизационен календар предотвратяването на заболяването се осъществява с комбинирана ваксина срещу Морбили – Рубеола – Паротит (МРП), чието поставяне е задължително. За изграждането на пълен имунитет е необходимо децата да бъдат обхванати с две дози, като първата доза се поставя на 13-месечна възраст, а реимунизацията се прави на 12 години.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 28-02-2017 09:27:57 EET

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Пазарджик за установена липса на 20 броя специални рецептурни бланки  /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни бланки зелени: серия А от  № 110946528 до № 110946530; серия А от № 130183691 до № 130183698; серия А от № 130183707 до № 130183709; серия А от № 130183712; серия А от № 130213328 до № 130213330; серия А от № 130242899 до № 130242900 включително са   невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 13-02-2017 10:57:52 EET

Уведомяваме Ви, че Медицински университет - Варна обяви План-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицински кадри в системата на здравеопазването за 2017 г. С него можете да се запознаете на: http://www.mu-varna.bg/BG/sdo/konkursi/План-разписание%202017%20платени%20курсове.pdf.

Информация за заявяване на курсовете може да откриете на: http://mu-varna.bg/BG/sdo-kurs.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ЯНУАРИ – МЕСЕЦ НА РАДОНА

Излъчено от admin на 17-01-2017 15:12:03 EET

Месец януари е обявен за месец на радона.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята.

Естественият уран е разпространен по цялата земна кора. Съответно радонът, като член на уран-радиевото семейство, също е разпространен навсякъде по Земята – в почви, скали, минерали, води и въздух.

Радонът, който има няколко изотопа, е естествено срещащ се безцветен и без мирис радиоактивен благороден газ. Радонът е инертен газ и може да мигрира на значителни разстояния от мястото на образуване.

Съгласно Световната здравна организация (СЗО), радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. Рискът за здравето се увеличава многократно при комбинираното действие на тютюнопушене и облъчване от радон. За ефективно ограничаване на радон-индуцирания рак на белия дроб много страни имат стратегии за намаляване на въздействието на радон върху здравето на населението чрез контрол на нивата на радон в нови и съществуващи сгради.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 319 20 21 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001