Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 321 22 23 Следваща >>

Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Излъчено от admin на 08-03-2023 13:57:41 EET

ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК ДОКУМЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАДАТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА ДЕЙСТВАЩОТО ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Излъчено от admin на 08-03-2023 13:56:55 EET

Съгласно Чл. 101б. от Закона за здравето (Нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.):

(1) Регионалната здравна инспекция уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

(2) Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2023 г.

Излъчено от admin на 07-03-2023 09:00:00 EET

ОБНОВЕНА

РАБОТЕЩИ ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-02-2023 09:56:13 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността Старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Списък с нормативни документи 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Приключи кампанията за изследвания за ХИВ/СПИН

Излъчено от admin на 21-02-2023 09:45:12 EET

 В седмицата от 13 до 17 февруари тази година РЗИ – Шумен предостави възможност на желаещите за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ.

  19 души са проверили своя ХИВ-статус чрез изследване с бързи тестове за ХИВ в лабораторията на здравната инспекция в гр. Шумен. Изследваните лица са на възраст от 19 г. до 66 г., като резултатите им са отрицателни.

  Инициативата на РЗИ – Шумен беше в рамките на регионалната кампания по повод 14 февруари – Св. Валентин и традиционния втори етап от Националната АНТИСПИН кампания.

  По данни на Министерство на здравеопазването над 290 хил. лица са узнали своя ХИВ-статус през 2022 г. 

  От началото на годината до 10 февруари 2023 г. са открити нови 30 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 4 078 лица

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: „Нарисувай ми обич“ – конкурс за рисунка или електронна рисунка

Излъчено от admin на 31-01-2023 11:30:11 EET

„Нарисувай ми обич“ е темата на стартиращия от 1 февруари 2023 г. конкурс зарисунка или електронна рисунка на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен и Общински съвет по наркотични вещества/Превантивно информационен център (ОбСНВ/ПИЦ) гр. Шумен.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.

Декларация за съгласие.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-01-2023 09:53:07 EET

    На проведеното заседание на Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ в област Шумен на 17.01.2023 г. бе разгледана заболяемостта от Грип и ОРЗ на територията на областта през изминалата седмица. От направения анализ се установи, че показателите са под епидемичните стойности и няма обективни условия за удължаване на обявената със заповед № РД-01-8/11.01.2023 г.  на директора на РЗИ грипна епидемия в област Шумен.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и ОРЗ

Излъчено от admin на 11-01-2023 17:02:42 EET

Заповед № РД-01-8/11.01.2023 г. на директора на РЗИ Шумен за въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу разпространението на Грип и ОРЗ на територията на област Шумен за периода от 12.01.2023 г. до 18.01.2023 г. 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: АНТИСПИН кампания на РЗИ – Шумен в периода 1 – 9 декември 2022 г.

Излъчено от admin на 13-12-2022 12:15:11 EET

   На 9 декември приключи четвъртата за тази година кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН и хепатит С.

 

   4 жени и 10 мъже на възраст от 19 г. до 58 г. са се възползвали от възможността безплатно да се тестват и да проверят своя ХИВ статус, която  РЗИ – Шумен предостави за гражданите от областта в периода от 1 декември до 9 декември 2022 г. Резултатите от изследванията на всички са негативни.

 

   Инициативата на РЗИ – Шумен беше в рамките на регионалната кампания, с която се отбелязва 1 декември, Световния ден за борба срещу СПИН и съгласно изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р България за периода 2021 – 2025 г. с акцент върху работата с млади хора.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: АНТИСПИН кампания по повод 1 декември

Излъчено от admin на 29-11-2022 14:51:08 EET

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен обявява четвъртата за тази година кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН и хепатит С.

От 1 декември (четвъртък) всички желаещи ще имат възможност безплатно да се тестват и да проверят своя ХИВ статус в сградата на РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет. 2, ст. № 11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.  Скрининговата акция ще продължи всеки работен ден до 9 декември (петък).

Експертите на здравната инспекция провеждат и здравно-информационни кампании и обучителнисеминари на тема: „Рисково поведение и как да се предпазим от сексуално-предавани инфекции“, с акцент превенция на ХИВ и сексуално-предавани инфекции, както инамаляване на стигмата към хора живеещи с ХИВ“. Дейностите се осъществяват в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) №3 гр. Шумен, Комплекс за социални услуги (КСУ) „Детелина“ и учебни заведения, съвместно с доброволци на Български младежки червен кръст(БМЧК).

Инициативата на РЗИ – Шумен е в рамките на регионалната кампания, с която се отбелязва традиционния първи етап от Националната АНТИСПИН кампания в периода 01 – 09.12.2022 г. и съгласно изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р България за периода 2021 – 2025 г. с акцент върху работата с млади хора.

Припомняме, че това е четвъртата кампания на РЗИ – Шумен за 2022 г. за безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИНи сексуално-предавани инфекции (хепатит B, C и сифилис).Тогава се възползваха от възможността общо 40 лица, като за трите скринингови кампании е регистриран един положителен резултат за хепатит В.

От началото на 2022 г. досега в област Шумен са потвърдени в Националната референтна потвърдителна лаборатория (НРПЛ) по ХИВ гр. София два случаяна лица с ХИВ инфекция – мъже на възраст от 20 г. до 30 г.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 321 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003