Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 321 22 23 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-03-2023 09:40:09 EET

Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-19/08.03.2023 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността старши инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:

- Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.

- 17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.

- Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.

- Продължителността за решаване на теста е 1 астрономичен час и 30 минути.

- По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: К Л А С И Р А Н Е в конкурс за рисунка или електронна рисунка „Нарисувай ми обич“

Излъчено от admin на 15-03-2023 10:14:56 EET

До края на м. февруари т.г. беше срокът за представяне на творбите от участниците в конкурса за рисунка или електронна рисунка с тема „Нарисувай ми обич“, организиран от Регионална здравна инспекция – Шумен и Превантивно-информационен център гр. Шумен по повод 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“.

В здравната инспекция са получени 84 рисунки и 16 електронни рисунки. Децата са изобразили в творбите си семейство и семейни празници, портрети с баба и дядо, любими герои от филми, приятели и домашни любимци. Сред любимите им места в природата са морето и гората.

В конкурса участваха деца и ученици от 4 до 19 години от Шумен, Велики Преслав, Венец, Изгрев, Хитрино, Никола Козлево и Ясенково.

 

Организаторите изказват своята благодарност към всички деца и ученици, които проявиха интерес към конкурса и изразиха чрез рисунките си обичта около нас.

Желаем Ви здраве и вдъхновение!

 

Отличените творби са на 18 участници за двата раздела на конкурса – рисунка и електронна рисунка.

 

ЦЯЛАТА НОВИНА КАКТО И КЛАСИРАНЕТО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В НОВИЯТ НИ САЙТ ТУК

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 10-03-2023 14:20:00 EET

При извършеното пробонабиране на 07.03.2023 г. и проведения лабораторен контрол на водата от осем местни водоизточника в гр. Шумен бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите: на ул. „Янко Сакъзов”; в местност Бабешкия мост, в кв. „Б. Българанов“; чешма №2 по пътя за с. Лозево; чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел и в кв. „Дивдядово“, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите: до к-с „Кьошковете” и в кв. „Дивдядово“, ул. „Поройна“. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) е с отклонения по микробиологични показатели и с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 51 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в с. Салманово

Излъчено от admin на 10-03-2023 10:00:00 EET

При извършеното пробонабиране на 06.03.2023 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 2 местни водоизточника в с. Салманово бяха получени следните резултати:

- водата от чешма „Баба Конда“, находяща се между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Милан Борисов“ в с. Салманово е с отклонения по микробиологични показатели.

- водата от чешма „Баба Пикла“, находяща се на ул. „Христо Ботев“ в с. Салманово е с отклонения по микробиологични показатели и по показател „нитрати“. Измерената стойност за нитрати е 84 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л.

Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”дзк”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчено от admin на 09-03-2023 10:16:29 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-19/08.03.2023 г. за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Марина Сашева Димитрова

2. Искра Йорданова Илиева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22 март 2023 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

 

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

09.03.2023 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Излъчено от admin на 08-03-2023 13:57:41 EET

ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК ДОКУМЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАДАТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА ДЕЙСТВАЩОТО ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Излъчено от admin на 08-03-2023 13:56:55 EET

Съгласно Чл. 101б. от Закона за здравето (Нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.):

(1) Регионалната здравна инспекция уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

(2) Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-02-2023 09:56:13 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността Старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Списък с нормативни документи 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Приключи кампанията за изследвания за ХИВ/СПИН

Излъчено от admin на 21-02-2023 09:45:12 EET

 В седмицата от 13 до 17 февруари тази година РЗИ – Шумен предостави възможност на желаещите за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ.

  19 души са проверили своя ХИВ-статус чрез изследване с бързи тестове за ХИВ в лабораторията на здравната инспекция в гр. Шумен. Изследваните лица са на възраст от 19 г. до 66 г., като резултатите им са отрицателни.

  Инициативата на РЗИ – Шумен беше в рамките на регионалната кампания по повод 14 февруари – Св. Валентин и традиционния втори етап от Националната АНТИСПИН кампания.

  По данни на Министерство на здравеопазването над 290 хил. лица са узнали своя ХИВ-статус през 2022 г. 

  От началото на годината до 10 февруари 2023 г. са открити нови 30 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 4 078 лица

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: „Нарисувай ми обич“ – конкурс за рисунка или електронна рисунка

Излъчено от admin на 31-01-2023 11:30:11 EET

„Нарисувай ми обич“ е темата на стартиращия от 1 февруари 2023 г. конкурс зарисунка или електронна рисунка на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен и Общински съвет по наркотични вещества/Превантивно информационен център (ОбСНВ/ПИЦ) гр. Шумен.

Повече информация за конкурса може да намерите тук.

Декларация за съгласие.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 321 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001