Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 312 13 1421 22 23 Следваща >>

Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 28-10-2020 16:43:21 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 26-10-2020 17:11:21 EET

 

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Шумен

 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за нови противоепидемични мерки 24.10.2020 г.

Излъчено от admin на 24-10-2020 13:47:02 EEST

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Шумен

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 23-10-2020 17:43:10 EEST

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Шумен

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 15-10-2020 13:55:19 EEST

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Шумен

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТ ШУМЕН

Излъчено от admin на 09-10-2020 15:59:16 EEST

Във връзка с реализираната в съответствие с разпространените европейски критерии за производство в България на рековалесцентна плазма от преболедували от Covid-19, предоставяме на Вашето внимание следната информация:

Производството на рековалесцентна плазма от преболедували от Covid-19 е нова дейност в световен мащаб и в България, която обаче е регулирана от приложимите източници на право.

В България съгласно медицински стандарт по трансфузионна хематология, единствените структури, имащи право да произвеждат кръвни съставки (включително плазма от цяла кръв чрез афереза), са центровете по трансфузионна хематология. Те са лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, създадени от държавата и единствените структури в трансфузионната система, при които с цел ефективен контрол, съответстващ на европейските и световни стандарти за производство на кръвни съставки, нормативно е установено наличието на производствено отделение. Центровете осъществяват дейността си и според синхронизираните с международните национални правила за добра клинична, лабораторна и производствена практика, както и спорд изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и подзакновите актове по неговото приложение.

Уведомяваме Ви, че с оглед на делегираните методични функции в тази област, Националния център по трансфузионна хематология  е създал организация за оказване на консултативна, организационна и методична помощ на лечебни заведения и  медицинските специалисти, както и възможности за информация на лицата потенциални донори, преболедували от Covid-19, на телефонни линии и контактите, публикувани на електронната страница на центъра. За повече информация тук

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Излъчено от admin на 07-10-2020 15:58:44 EEST

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

 

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на Министерството на здравеопазването. С нея ще бъдат гарантирани проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си: на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата институциите ще генерират различни справки - на база които да правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

  

   Ръководство на лекар от ЛКК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

   Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, ИСМП, АПТЕКИ

Излъчено от admin на 08-09-2020 16:21:54 EEST

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от Столична регионална здравна инспекция  за установена липса на 28 броя специални рецептурни бланки /жълти  за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

-        жълти: серия А от № 10063963 до серия А № 10063990, включително са невалидни.

Д-Р Г. СИМЕОНОВА

Гл. Инспектор НВ

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, ИСМП, АПТЕКИ

Излъчено от admin на 31-08-2020 10:17:32 EEST

  На основание чл. 55, ал. 2 от Наредба № 4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от Регионална здравна инспекция - Кюстендил за установена липса на 29 броя специални рецептурни бланки (жълти) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

   Уведомяваме Ви, че специални рецептурни бланки :

-  жълти серия А от № 11044492 до № 11044520 включително са невалидни

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 28-08-2020 17:45:57 EEST

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Шумен

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 312 13 1421 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001