Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 311 12 1321 22 23 Следваща >>

Новини: 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“

Излъчено от admin на 11-02-2021 10:47:37 EET

По повод 14 февруари 2021 г. – „Свети Валентин – Ден на влюбените“ стартира вторият етап на Националната АНТИСПИН кампания, която се провежда всяка година в общо 4 етапа. Кампанията започва традиционно на 1 декември. Вторият етап е по повод 14-ти февруари, а през третата неделя на месец май (деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият, пореден етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания.

Инициативите, които се реализират са съчетани с информация за безрисково сексуално поведение, като главната целна Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване на качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България. Въпреки, че светът е постигнал значителен напредък от края на 90-те години на миналия век, ХИВ продължава да бъде един от основните глобални проблеми в областта на общественото здраве.

В България от 1986 г. до 25.11.2020 г. са регистрирани общо 3 467 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2020 г. са открити нови 183 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от новоинфектираните жени. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства – 5.5:1 (85% мъже и 15% жени). По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години – близо 89% от новите случаи с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път. От всички новорегистрирани близо 9% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

Възрастовата група 30-39 г. отново е най-засегната (33%), следвана от възрастовата група 20-29 г. – 28% и 40-49 г. – 25%. Данните показват, че близо 60% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. Към 31 октомври 2020 г. общо 1 809 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 769 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

 

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира следните АНТИСПИН инициативиза отбелязване на 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“:

  • „Обмен на опит и добри практики“ (вътрешно обучение) между представители на организации, осъществяващи дейности за превенция на ХИВ.
  • Тематични беседи по проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ от представители на РЗИ– Шуменв Комплекс за социални услуги „Детелина”и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр. Шумен.
  • Аранжиране на 3витрини ( пред РЗИ – Шумен, в Диагностично-консултативен център Iи в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” ).

 

Партньори в реализирането на дейностите са Общински здравен център (ОЗЦ) гр. Шумен и младежите-доброволци към Български червен кръст – Шумен.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки

Излъчено от admin на 02-02-2021 16:19:48 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 01.02.2021

Излъчено от admin на 29-01-2021 15:13:43 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 19-01-2021 16:55:26 EET

В Единния информационен портал за борба с COVID-19 е създаден специализиран раздел за ваксините на интернет адрес: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations.

Раздел „Ваксини“ осигурява свободен достъп до различна информация за ваксините срещу COVID-19 – кратка характеристика на ваксините, ръководства за съхранение и приложение, данни от достоверни национални и международни източници, важни новини и актуални научни публикации. В помощ на медицинските специалисти и гражданите са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, както и полезни видеоматериали и статистика.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ, СИМП И АПТЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Излъчено от admin на 19-01-2021 16:43:45 EET

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното:

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 22.12.2020

Излъчено от admin на 21-12-2020 12:59:01 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-12-2020 14:17:58 EET

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ: СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ КРЕМОВЕ ЗА ЛИЦЕ С МАРКА PURITO, ЗАКУПЕНИ СЛЕД 01 ЮНИ 2020Г. 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на Директора на РЗИ Шумен от 27.11.2020

Излъчено от admin на 27-11-2020 16:02:55 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 12-11-2020 17:02:37 EET

  Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед на директора на РЗИ - Шумен

Излъчено от admin на 31-10-2020 16:19:29 EET

 

   Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 311 12 1321 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001