Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 310 11 1221 22 23 Следваща >>

Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 18-05-2021 16:47:48 EEST

Уведомяваме Ви, че в  РЗИ-Шумен е получено План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински специалисти през 2022 год., организирани от МУ– София.

Заявки по образец се приемат в стая №33, ет. 3 на РЗИ-Шумен в срок до 31.08.2022 г.

При изтичане на обявения срок, заявки няма де се приемат.

План разписанието може да бъде разгледано на Интернет-страницата на Медицински факултет-София (medfac.mu-sofia.bg) или в РЗИ-Шумен, ет. 3, ст.33.

За допълнителна информация: тел. 054/800 339 г-жа Пл. Панова

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Излъчено от admin на 14-05-2021 12:54:57 EEST

На  16 май 2021 г. се отбелязва Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ и трети етап от Национална АНТИСПИН кампания. Ежегодно Националната АНТИСПИН кампания се провежда в 4 етапа. Започва на 1 декември, Световния ден за борба срещу СПИН, вторият етап е по повод 14-ти февруари, а през третата неделя на месец май (Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания.

За първи път Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва в Сан Франциско и Ню Йорк през 1983 г., когато все още се знае твърде малко за болестта, а официално регистрираните случаи  на СПИН са били няколко хиляди. На английски език кампанията е наречена „Candlelight Memorial” – възпоменание със запалени свещи. При почти 38 милиона души, живеещи с ХИВ днес, кампанията Candlelight Memorialе и съвкупност от инициативи за насърчаване на здравно-сексуалното образование и за застъпничество за действащи политики в областта на ХИВ/СПИН.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за отмяна на противоепидемични мерки

Излъчено от admin на 23-04-2021 15:20:26 EEST

Заповед за отмяна на заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 13.04.2021 г.

Излъчено от admin на 13-04-2021 11:37:33 EEST

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 24 март - Световния ден за борба с туберкулозата

Излъчено от admin на 24-03-2021 15:04:15 EET

Световният ден за борба с туберкулоза се отбелязва всяка година на 24 март.

Тази година мотото е: „Часовникът тиктака“.

В България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза - от 38.5 на 100 хил. население през 2008 г. до 18.5 на 100 хил. души през 2019 г. и 12.8 на 100 хил. през 2020 г.

Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2020 г. е 930 души (по предварителни данни), спрямо 1 344 за 2019 г. За сравнение през 2008 г. техният брой е 3 150. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: над 65 г. (25%); от 55-64 г. (20.3%) и от 45-54 г. (19.6%).

През 2020 г. са регистрирани 3 578 контактни на болни от туберкулоза лица, като над 1 304 от тях са обхванати с химиопрофилактика.

За област Шумен през 2020 г. има регистрирани 14 случаи на заболели лица от туберкулоза, от които 5 жени и 9 мъже. За 2021 г. до момента е регистриран 1 случай на лице от гр. Нови пазар.

Намаляването разпространението на заболяването е резултат от изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза 2017-2020 г.”. По данни на програмата процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80% през 2007 г. до 83.4% при пациенти, започнали лечение през 2018 г.

В дейностите по изпълнение на националната програма активно участват специализираните лечебни заведения, регионалните здравни инспекции и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. 

По Програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

Туберкулозата е лечима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за отблокиране на лекарствен продукт

Излъчено от admin на 19-03-2021 12:02:26 EET

Заповед за отблокиране на лекарствен продукт Covid 19 Vaccine AstraZeneca.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за блокиране на лекарствен продукт

Излъчено от admin на 12-03-2021 15:28:38 EET

Заповед за блокиране на лекарствен продукт Covid 19 Vaccine AstraZeneca.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 12.03.2021 г.

Излъчено от admin на 11-03-2021 15:03:20 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 06.03.2021 г.

Излъчено от admin на 05-03-2021 14:28:20 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки от 27.02.2021г.

Излъчено от admin на 26-02-2021 16:15:49 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 310 11 1221 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001