Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 310 11 1221 22 23 Следваща >>

Новини: 24 март - Световния ден за борба с туберкулозата

Излъчено от admin на 24-03-2021 15:04:15 EET

Световният ден за борба с туберкулоза се отбелязва всяка година на 24 март.

Тази година мотото е: „Часовникът тиктака“.

В България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза - от 38.5 на 100 хил. население през 2008 г. до 18.5 на 100 хил. души през 2019 г. и 12.8 на 100 хил. през 2020 г.

Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2020 г. е 930 души (по предварителни данни), спрямо 1 344 за 2019 г. За сравнение през 2008 г. техният брой е 3 150. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: над 65 г. (25%); от 55-64 г. (20.3%) и от 45-54 г. (19.6%).

През 2020 г. са регистрирани 3 578 контактни на болни от туберкулоза лица, като над 1 304 от тях са обхванати с химиопрофилактика.

За област Шумен през 2020 г. има регистрирани 14 случаи на заболели лица от туберкулоза, от които 5 жени и 9 мъже. За 2021 г. до момента е регистриран 1 случай на лице от гр. Нови пазар.

Намаляването разпространението на заболяването е резултат от изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза 2017-2020 г.”. По данни на програмата процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80% през 2007 г. до 83.4% при пациенти, започнали лечение през 2018 г.

В дейностите по изпълнение на националната програма активно участват специализираните лечебни заведения, регионалните здравни инспекции и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. 

По Програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

Туберкулозата е лечима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за отблокиране на лекарствен продукт

Излъчено от admin на 19-03-2021 12:02:26 EET

Заповед за отблокиране на лекарствен продукт Covid 19 Vaccine AstraZeneca.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Заповед за блокиране на лекарствен продукт

Излъчено от admin на 12-03-2021 15:28:38 EET

Заповед за блокиране на лекарствен продукт Covid 19 Vaccine AstraZeneca.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 12.03.2021 г.

Излъчено от admin на 11-03-2021 15:03:20 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 06.03.2021 г.

Излъчено от admin на 05-03-2021 14:28:20 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки от 27.02.2021г.

Излъчено от admin на 26-02-2021 16:15:49 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“

Излъчено от admin на 11-02-2021 10:47:37 EET

По повод 14 февруари 2021 г. – „Свети Валентин – Ден на влюбените“ стартира вторият етап на Националната АНТИСПИН кампания, която се провежда всяка година в общо 4 етапа. Кампанията започва традиционно на 1 декември. Вторият етап е по повод 14-ти февруари, а през третата неделя на месец май (деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият, пореден етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания.

Инициативите, които се реализират са съчетани с информация за безрисково сексуално поведение, като главната целна Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване на качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България. Въпреки, че светът е постигнал значителен напредък от края на 90-те години на миналия век, ХИВ продължава да бъде един от основните глобални проблеми в областта на общественото здраве.

В България от 1986 г. до 25.11.2020 г. са регистрирани общо 3 467 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2020 г. са открити нови 183 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от новоинфектираните жени. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства – 5.5:1 (85% мъже и 15% жени). По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години – близо 89% от новите случаи с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път. От всички новорегистрирани близо 9% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

Възрастовата група 30-39 г. отново е най-засегната (33%), следвана от възрастовата група 20-29 г. – 28% и 40-49 г. – 25%. Данните показват, че близо 60% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. Към 31 октомври 2020 г. общо 1 809 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 769 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

 

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира следните АНТИСПИН инициативиза отбелязване на 14 февруари – „Свети Валентин – Ден на влюбените“:

  • „Обмен на опит и добри практики“ (вътрешно обучение) между представители на организации, осъществяващи дейности за превенция на ХИВ.
  • Тематични беседи по проблемите на ХИВ/СПИН и СПИ от представители на РЗИ– Шуменв Комплекс за социални услуги „Детелина”и в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр. Шумен.
  • Аранжиране на 3витрини ( пред РЗИ – Шумен, в Диагностично-консултативен център Iи в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” ).

 

Партньори в реализирането на дейностите са Общински здравен център (ОЗЦ) гр. Шумен и младежите-доброволци към Български червен кръст – Шумен.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки

Излъчено от admin на 02-02-2021 16:19:48 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки считано от 01.02.2021

Излъчено от admin на 29-01-2021 15:13:43 EET

Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 19-01-2021 16:55:26 EET

В Единния информационен портал за борба с COVID-19 е създаден специализиран раздел за ваксините на интернет адрес: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations.

Раздел „Ваксини“ осигурява свободен достъп до различна информация за ваксините срещу COVID-19 – кратка характеристика на ваксините, ръководства за съхранение и приложение, данни от достоверни национални и международни източници, важни новини и актуални научни публикации. В помощ на медицинските специалисти и гражданите са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, както и полезни видеоматериали и статистика.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 310 11 1221 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003