Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 39 10 1121 22 23 Следваща >>

Новини: 20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата

Излъчено от admin на 18-10-2021 09:48:08 EEST

Световният ден за борба с остеопорозата, който се отбелязва всяка година на 20 октомври има за цел да повиши информираността за превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата.

Кампанията за тази година, провеждана под егидата на Международната фондация по остеопороза е под мотото: „Поемете инициативата за здравето на костите си!“ и ще протече основно онлайн в условията на продължаващата пандемия от COVID-19.

Регионална здравна инспекция – Шумен и Общински здравен център гр. Шумен ще отбележат 20 октомври 2021 г. с дейности, насочени към повишаване на информираността на заболяването:

Обучение и предоставяне на полезни съветиза превенция на заболяването Остеопорозана служителите на Център за обществена подкрепа гр. Шумен.

В периода 15-22 октомври се провеждат беседи на тема: „Остеопорозата – тихият крадец“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи № 3 в гр. Шумен, в Комплекс за социални услуги „Детелина“ гр. Шумен и с ученици от Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Шумен.

Според дефиницията на Световната здравна организация остеопорозата е най-честото системно заболяване на скелета, характеризиращо се с ниска костна маса и нарушения на костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костите и увеличен риск от фрактури. При по-голяма част от засегнатите хора костната загуба настъпва постепенно и в началото протича без симптоми, поради което остеопорозата е наречена „тихият крадец“. В по-напреднал стадий заболяването е придружено от остри или хронични болки и гръбначни деформации.

Остеопорозата е заболяване, което засяга всяка трета жена и всеки пети мъж над 50-годишна възраст. Загубата на костно вещество няма симптоми и често първия признак за наличие на остеопороза е фрактурата. Сред факторите за повишен риск са генетичната предразположеност, както  и  възникнали медицински проблеми, които влияят негативно върху здравето на костите.

Профилактичните мерки, които всеки човек може да предприеме, за да намали риска от остеопороза са редовните упражнения, диета с достатъчен прием на калций, набавяне на витамин Д чрез излагане на слънчева светлина, здравословен начин на живот и редовни медицински прегледи.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Кампания за безплатно силанизиране на първите постоянни зъби на децата от 5 до 9 години

Излъчено от admin на 14-10-2021 14:10:43 EEST

На 7 октомври 2021 г. в гр. Шумен стартира поредната кампания за силанизиране (профилактично покриване) на първите постоянни зъби на децата от 5 до 9 години, като част от дейностите по изпълнение на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Р България.

Силантите предпазват от зъбен кариес, като образуват бариера между зъба и бактериите, които водят до кариес. Те защитават първите постоянни дъвкателни зъби в периода на растеж. Поставянето им е бързо, лесно и безболезнено за детето.

Безплатното поставяне на силанти се извършва в специализирани лечебни заведения (стоматологични кабинети), след като родителят е удостоверил съгласието си с попълване на Декларация за информирано съгласие и ще продължи до 30 ноември 2021 г.

Лекари по дентална медицина, които работят по тази кампания в гр. Шумен са:

Д-р Виолета Алексиева;

Д-р Минка Чалъкова;

Д-р Гергана Велинова;

Д-р Диана Труфчева;

Д-р Арзу Басри;

Д-р Венцислав Баев;

Д-р Недялко Недялков

За допълнителна информация и съдействие: д-р Виолета Алексиева – регионален координатор за област Шумен – моб.телефон 0897943905 или 054/82 13 83.   

За повече информация относно силантите и как те защитават първите постоянни зъби на децата - www.oralnaprofilaktika.bg или на безплатен телефон 0800 1 45 46.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Провеждане се семинари по приобщаващи местни политики по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Излъчено от admin на 11-10-2021 09:58:44 EEST

Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 101008352 – TEAM3

REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

В дните 4 – 8 октомври 2021 г. в Евксиноград, Варна се провеждат два семинара по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики, с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище, по проект „T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече“.

Целта на семинарите е да повиши знанията и уменията на участниците за разработване и прилагане на политики и планове за приобщаване на уязвими етнически общности, да информира за рамката на интеграционните политики, да предостави възможност за обмен на мнения и практики, да популяризира проекта и Националната ромска платформа. По този начин семинарите ще спомогнат за укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни при планиране и провеждане на местните политики, приобщаващи уязвими етнически общности.  

Участниците бяха запознати с ръководните принципи в местната политика за приобщаване, последователните етапи за изработване на план за действие с участието на местните общности, изпълнение, мониторинг и оценка, възможности за финансиране, на плана за действие, управлението на партньорствата в приобщаващата политика.  На участниците е представен проекта на националния стратегически документ за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г. Бяха обсъждани и други въпроси по темата.

В семинарите участваха представители на заинтересовани страни от североизточен и северен централен райони на страната – областни администрации и институции, общини – общински администрации, граждански организации, медиатори и други, които имат отношение към въпроси, свързани с интегриране на ромите, Националната контактна точка по изпълнение на относимите стратегически документи, екипът на проекта.

Проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет. Секретариатът е и Национална контактна точка по относимите национални стратегически документи.

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните материали се носи от автора и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в документа информация.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ БРЕМЕННИ ОТНОСНО ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ БЕЗПЛАТНО ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ИМ

Излъчено от admin на 09-09-2021 11:42:27 EEST

Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Профилактичният преглед и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и медико-диагностични лаборатории на територията на цялата страна, които имат сключени договори с НЗОК.

Профилактичният преглед включва анамнеза, оценка на рискови фактори, определяне вероятния термин на раждане, измерване на артериално кръвно налягане, антропометрия с външна пелвиметрия, гинекологичен преглед, изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на възрастта го позволява, ехография и интерпретация на изследванията. Изследванията, които са включени са: ПКК, кръвна захар, урина - седимент, глюкоза, албумин, изследване за сифилис, изследване за хепатит В (HbS Ag); микробиологично изследване на влагалищен секрет.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Велики Преслав

Излъчено от admin на 10-08-2021 09:08:25 EEST

При извършеното пробонабиране на 04.08.2021 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 6 местни водоизточника в гр. Велики Преслав бяха получени следните резултати:

- водата от чешмите „Радула“, „Кюнтя“, „Тунела“, „Горната чешма“ в кв. Кирково и чешмата до В и К отговаря на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели;

- водата от чешмата по пътя от гр. В. Преслав за с. Драгоево e с отклонения по микробиологични показатели. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 30-07-2021 10:07:30 EEST

РЗИ-Шумен организира „зелени коридори“ за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на всички желаещи на 31.07.2021 г. и 01.08.2021 г. (събота и неделя) от 09.00 до 14.00 часа в Имунизационен кабинет на РЗИ-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Калоян“ № 1 (до РУО).

Имунизациите ще се правят с всички налични ваксини в РЗИ-Шумен: на „Пфайзер“ „Модерна“, „Астра Зенека“ и „Янсен“.

Желаещите да носят документ за самоличност и медицинска документация при хронични заболявания.

Уведомяваме лицата, на които предстои да се поставя втора доза на 31.07.2021 г. и 01.08.2021 г., че могат да посетят дежурния кабинет на РЗИ-Шумен.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: „България се ваксинира срещу COVID-19 - информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“

Излъчено от admin на 28-06-2021 09:14:57 EEST

През изминалата седмица, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен проведе мащабна информационна кампания за гр. Шумен под мотото: „България се ваксинира срещуCOVID-19- информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“.

Целта на кампанията бешеда сепредостави достоверна информация на възможно най-голям брой хора за значимостта и ползите от ваксинация срещу COVID-19, както и да насочи желаещите за имунизиране към разкритите в областта пунктове за поставяне на ваксини.

Информационните пунктове бяха разположени на три места по централната градска част в дните от 22 юни до 24 юни.

Наблюденията на екипите от РЗИ – Шумен и доброволци, участващи в информационната кампания са, че хората имат нужда от допълнителна информация и разяснения, тъй като търсят отговори на индивидуални и конкретни за тях въпроси.

 

Като част от информационната кампания на РЗИ – Шумен с мото: „България се ваксинира срещуCOVID-19- информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“, екипи на инспекцията проведоха и информационни срещи с представители на ромската общност в гр. Шумен и персонала на Дом за стари хора в гр. Нови пазар.

Регионална здравна инспекция – Шумен ще продължи и следващата седмица информационната си кампания, като ще разположи своите пунктове още три дена на следните места:

 • На 28 юни (понеделник) пред хипермаркет „Кауфланд 2“ на ул. „Бели лом“№1 в часовете от 11,00 до 13,00 ч.;
 • На 29 юни (вторник) на входа на Кооперативния пазар в гр. Шумен в часовете от 11,00 до 13,00 ч.;
 • На 30 юни (сряда) пред сградата на Областна управа - Шумен в часовете от 11,00 до 13,00 ч.;

Партньори в инициативата на РЗИ – Шумен отново са Български червен кръст – Шумен и Община Шумен.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици

Излъчено от admin на 23-06-2021 08:51:46 EEST

Регионална здравна инспекция – Шумен, Български червен кръст – Шумен и Общински здравен център гр. Шумен отбелязват 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици с многокомпонентна кампания в периода 16 юни – 2 юли 2021 г.

Мотото на кампанията за 2021 г., определено от Комисията по наркотични вещества към ООН е „Споделяй факти за наркотиците. Спаси животи!“.

Фокусът на кампанията е върху борбата с дезинформацията и насърчаване на споделянето на факти за наркотиците – от рискове за здравето, през възможности за справяне с проблема в световен мащаб до превенция, лечение и грижи.

Епидемията от COVID-19 доведе до безпрецедентна осведоменост за здравето, за мерките за запазване на здравето, както и до най-важния аспект – че можем да опазваме здравето си взаимно, отчитат експертите. Усещането за глобална общност и солидарност продължава да нараства, както и разбирането, че е необходимо всеки човек да получава здравни грижи. На Международния ден за борба с наркотиците усилията се обединяват около споделянето на резултати от научни изследвания, основани на доказателства данни и факти, които могат да спасяват живот, както и против дезинформацията и ненадеждните източници на информация.

 

Кампанията „Споделяй факти за наркотиците. Спаси животи!“ за гр. Шумен включва:

 1. Тренинг/обучения в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Комплекс за социални услуги „Детелина“, Средношколско общежитие „Младост“, училища и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни гр. Шумен – в периода от 16 юни до 25 юни.
 2. Спортно състезание (с щафетни игри и състезание по футбол) под мотото „Спортът е здраве“ с ученици от VIII, IX, X и XI клас на СУ „Трайко Симеонов“ в гр. Шумен – 28 юни (понеделник).
 3. Доброволци от Български червен кръст – Шумен ще споделят факти за наркотиците и ще ги разпространяват сред учениците в СУ „Трайко Симеонов и ППМГ „Нанчо Попович“ гр. Шумен – на 28 юни и 29 юни.
 4. Флашмоб с ученици от СУ „Панайот Волов“ гр. Шумен – 29 юни (при подходящи климатични условия).
 5. Здравно-образователна кампания с превантивна цел: „Ваканция без риск“.  Целта на инициативата е да се припомни на младите хора, че една ваканция носи и своите предизвикателства. За всички участници в инициативата,организаторите са подготвили забавни игри, изненади и награди. В рамките на кампанията, РЗИ – Шумен ще информира и за възможността и значението на имунизацията срещу COVID-19.Инициативата е планирана за  2 юлиот 11,30 ч. на басейн „Аква свят“ в гр. Шумен (при подходящи климатични условия).
Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: „България се ваксинира срещу COVID-19 - информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“

Излъчено от admin на 21-06-2021 13:50:09 EEST

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира мащабна информационна кампания за гр. Шумен под мотото: „България се ваксинира срещуCOVID-19- информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“.

Целта на кампанията е да се предостави достоверна информация на възможно най-голям брой хора за възможността за по-бързо приключване на пандемията от COVID-19, а именно чрез ваксиниране.

Акцентът на кампанията дава отговори на въпросите „Защо да се ваксинирам?“, „Как да избера ваксина?“, „Къде мога да се ваксинирам?“

Активната част на кампанията ще бъде в рамките на следващата седмица, от 21 юни до 25 юни.

В рамките на кампанията, екипи от РЗИ – Шумен ще обособят пунктове по централната градска част и ще бъдат на разположение за всички, желаещи да получат достоверна информация за значението на ваксините и възможността да се имунизират срещу COVID-19. Информационните пунктове ще бъдат разположени:

 • На 22 юни (вторник) пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в часовете от 11,00 до 13,00 ч.;
 • На 23 юни (сряда) пред сградата на Областна управа - Шумен в часовете от 11,00 до 13,00 ч.;
 • На 24 юни (четвъртък) на входа на Градската градина в гр. Шумен в часовете от 11,00 до 13,00 ч.

Партньори в инициативата на РЗИ – Шумен са Български червен кръст – Шумен и Община Шумен.

 

Кампанията включва още и провеждането на информационни срещи в ромските общности със съдействието на здравните медиатори и посещения в социалните институции, където в повечето случаи, домуващите попадат в рисковите групи за по-тежко протичане на COVID-19.

Като част от кампанията, РЗИ – Шумен е инициирала и осигуряването на информационни материали за всички, които желаят да бъдат информирани, защитени и спокойни!

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ВРЕМЕННИТЕ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ

Излъчено от admin на 31-05-2021 10:10:29 EEST

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 39 10 1121 22 23 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 29 март 2023 в 08:35 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 12 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари на 2023 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002