Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Контакти

Адрес, телефони и банкова сметка

Област/Община:          Шумен / Шумен
Адрес: Шумен 9700, пл. „Освобождение" №1
Телефон: 054/800 203
Факс: 054/800 727
Е-mail: office@rzi-shumen.net
Уеб страница: https://old.rzi-shumen.net/
   
МОЛ: д-р Пепа Калоянова
IBAN: BG46 UBBS 80023110735110
ОББ клон Шумен
(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)